2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Yükseltme İşlemi Nasıl Yapılır?

Engelli kurul raporu yükseltme işlemi alınan raporda belirtilen engel yüzdesinin zaman içerisinde arttığının düşünülmesi ile yapılacak bir işlemdir. Raporda yüzde şeklinde belirtilen iş gücü kaybı ile doğru orantılı olarak alınması hak edilen haklar da değişiklik göstermektedir. Bu nedenle engel durumunda değişiklik olmuşsa ya da engelin derecesinde artma varsa mutlaka raporla desteklenmesi gerekmektedir.

Engelli heyet raporu yükseltme, genel olarak yapılacak tetkiklerin ardından heyet tarafından yeniden değerlendirilir. Bu işlemin keyfi olarak yapılması durumu söz konusu değildir. Ortaya çıkan olağan şüpheler akabinde bu süreç sonuçlandırılır.

Engelli Sağlık Raporu Yükseltme Adımları

Engelli sağlık raporu yüzdesinin yükselmesi için uygulanması gereken adımlar şöyle sıralanabilir:

 • Daha önce alınmış engelli raporunun aslı veya tasdikli bir sureti ile İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. başvuruda, var olan engeli raporuna itiraz etmeniz gerekmektedir. Bunun için itiraz dilekçesi yazmalısınız. Raporun aslı veya tasdikli fotokopisi ile birilikte yazdığınız dilekçeyi müdürlüğe teslim etmelisiniz. Bu beyanınızla müdürlük, sizi gerekli muayene ve tetkikler için hastaneye sevk edecektir.
 • Engelli raporunun yükseltilmesini isteme nedeninize bağlı olarak sevk alma ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu kapsamda eğer bir kurumun yönlendirmesi ile rapor almakta iseniz, rapor talep eden kurumdan sevk alarak hastaneye daha kolay ulaşım sağlayabilirsiniz. Örneğin işe alınma konusunda raporun yükseltilmesini istiyorsanız, alım yapacak firmanın engelli kontenjanına girme gibi nedenlerle rapordaki iş gücü yüzdesini yükseltmek istiyorsanız, alım yapacak kurumdan alınacak bir sevk kağıdı ile daha rahat işlem yapabilirsiniz. Bunun yanında yardım kuruluşları da hastanelere sevk vermektedir. Eğer engelli sağlık kurulu raporunu yükseltme talebinizin nedeni bir kuruluştan yardım almak ise, kuruluşun anlaşmalı olduğu hastanelere ya da yakınlardaki devlet hastanelerine sevk alabilirsiniz.
 • Engelli raporuna itiraz dilekçesi kullanarak rapor yükseltme işlemi yapıyorsanız, sizi önceki raporu aldığınız hastaneden farklı bir hastaneye yönlendirir ya da sevk ederler. Eğer gittiğiniz bu diğer hastanenin belirlediği engel yüzdesi ile eski engel yüzdeniz aynı ise, raporunuz kesinleşir.
 • Engelli raporuna itiraz sonucunda sevk edilen hastanenin verdiği rapor ile önceki hastanenin verdiği raporda belirtilen engellilik oranı farklı ise Sağlık Bakanlığı tarafından hakem hastane belirlenir. Hakem hastanenin yapacağı tetkikler sonucunda alınan rapor oranı, gerçek engel oranıdır ve artık itiraz hakkı tanınmaz.
  2020 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır, Ücreti Ne Kadar?

Rapor Sonucu Engelli Raporundaki Değişiklik

Engelli raporuna itiraz sonucunda değişiklik yapılması iki yönlü olabilmektedir. Yapılan itiraza bağlı olarak raporda belirtilen yüzde artabileceği gibi azalabilir de. Raporun tekrar değerlendirilmesi aşamasında itiraz nedeni göz önünde bulundurulmaz. Kişi, yeniden değerlendirilir ve alacağı yeni rapora tamamen objektif olarak karar verilir.

Engelli Raporunun Yükseltilmesi İçin İtiraz

Engelli raporuna itiraz süreci hastaneden raporun alınmasından itibaren işlemektedir. Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından engelli raporu vermeye yetkilendirilmiş hastanelerden alınacak rapor, Ulusal Veri Tabanı’na işlenmektedir. Veri Tabanı’na işlenen sağlık kurulu raporları üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamamaktadır. Bu nedenle veriler içerisine işlenmiş raporların değiştirilmesi için Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Rapor sonuçlarında  bir yanlışlık görülmesi halinde hastane başhekimliğine de itirazlar iletilebilmektedir. Raporun alınmasından itibaren 3 gün içerisinde yapılacak itirazlar, direkt olarak hastane başhekimliklerine iletilebilmektedir. Raporun veriliş tarihi ile Veri Tabanı’na işleniş tarihi arasındaki fark olarak görülen bu 3 günlük süre, hastanenin işleyişi baz alınarak daha kısa da sürebilmektedir. Ancak veriler içerisinde yer alma süresi 3 günü geçmez. Eğer bu 3 gün içerisinde itirazınızı gerçekleştirirseniz, hastane de kabul ederse, aldığınız rapor süresince yaptığınız işlemleri hiç yapmamışsınız gibi tekrar yaptırabilir, tekrar sağlık muayenesinden geçebilirsiniz.

Sağlık Kurulu Raporu Yükseltme İtirazları Hangi Durumlarda Yapılır?

Rapor yükseltme itirazları şu durumların gerçekleşmesi halinde mantıklı olarak değerlendirilebilmektedir:

 • Eğer rapor üzerinde iş gücü kaybına bakarak karar verilen yüzdelik orandan rahatsızsanız,
 • Raporunuzda bulunan ağır engellilik kısmında, doğru olmadığını düşündüğünüz bir ibare yer alıyorsa,
 • Raporunuzda çalışabilir ibaresi yer alıyor, ancak siz çalışamayacağınızı düşünüyorsanız,
 • Raporda olması gerekli olan ifadelerde eksiklik varsa rapor itirazını gerçekleştirebilirsiniz.

Bu seçeneklerin yanında rapor itirazları, alınması hedeflenen yardıma yönelik ifadenin yer almaması durumunda da değiştirilebilmektedir. Raporda engelli kişinin yatağa  bağımlı olduğu ya da ağır engelli olduğuna dair ifadenin yer almaması ya da raporda yazan yüzdelik engel durumunun hatalı olması durumunda sağlık raporuna itiraz gerçekleştirebilirsiniz.

  Engelli Maaşı Alma Şartları

Engelli Sağlık Raporuna Kimler İtiraz Edebilir?

Engelli sağlık raporuna itiraz edebilecek kişiler şöyle sıralanabilir:

 • Engelli bireyin kendisi
 • Engelli bireyin birinci dereceden akrabaları
 • Engelli bireyin vasisi ya da mahkeme kararı ile kişinin bakımını yapan kişi
 • Engelli raporunu isteyen kurum

Bunlar engelli sağlık raporuna itiraz edebilme hakkına sahiptir.

İtiraz Sonucu Yükseltilen Engelli Raporu Ne Zaman Çıkar?

Yükseltilmiş engelli raporunun çıkma süresi yaklaşık olarak 20 gündür. Hastaneden hastaneye değişiklik gösteren bu süre zarfı içerisinde tetkikler daha detaylı bir şekilde yeniden yapılır. Eğer hastaneye yapılan başvurunun üzerinden 20 gün geçtiği halde raporunuzu alamadıysanız, hastanelerin hasta hakları birimine başvurmanız gerekmektedir.

Engelli Sağlık Raporunu Yükseltme İşleminde Ücretlendirme

Engelli raporu yükseltme ücreti rapor yükseltme ücreti başlığı altında alınmamaktadır. Ancak engelli raporlarının ücreti anlamında bazı farklılıklar görülmektedir. Hastaneden hastaneye değişen uygulamalar kapsamında engelli raporu alınırken ücret talep etmeyen hastaneler olduğu gibi bazı polikliniklerde ücret talep eden hastaneler de mevcuttur. Ücret talepleri ile ilgili düzenlemeler Sağlık Uygulama Tebliği başlığı altında yer alan bilgilere göre yapılmaktadır. Tebliğe göre sevkli maluliyet, meslek hastalığı, kontrol muayeneleri, ilaç ve tıbbi malzeme dahil olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Rapor başvurusunda bulunulması ya da raporun yükseltilmesi talebinde bulunulması halinde, alınacak yeni raporun oranının %0 çıkması halinde rapor ücreti alınacağı, tebliğ kapsamında belirtilmiştir.

Engelli Raporu Yükseltirken İstenen Belgeler

Engelli raporu yükseltmede istenen evraklar şöyle sıralanabilir:

 • İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış başvuru formu
 • Eski raporun yanlış olduğunu beyan eden itiraz dilekçesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf

Bu belgelerin hazır olması halinde başvuru alınabilmektedir.

Engelli Raporu Yükseltme Dilekçesinin Özellikleri

Engelli raporu yükseltme dilekçesi şu şekilde yazılmalıdır:

 • Dilekçenin muhatabı bulunduğunuz ilin sağlık müdürlüğü olmalıdır.
 • Dilekçenin içerisinde sağlık kurulu raporunun yanlış olduğunu düşünmenizin nedeni, bunu hangi sebeplerle bağdaştırdığınız yazılı olmalıdır.
 • Bu amaçla kullanılacak dilekçede sağlık kurulu raporunun bu şekilde kalması halinde kişinin hangi haklardan mahrum kalacağını belirtmelisiniz. Eğer sağlık kurulu raporunda belirtilen oran yükseldiğinde bunun engelli bireye herhangi bir getirisi olmayacaksa, talebinizin reddedilme olasılığı yüksektir.
 • Dilekçede, rapor alacak bireyin T.C. kimlik numarasına ve raporun alındığı hastanenin bilgilerine yer verilmelidir. Bu sayede ciddi bir ihmal söz konusu ise hastane hakkında soruşturma açılması kolaylaşacaktır.
 • Raporun alındığı tarihten çok uzun bir süre sonra yapılacak itirazlarda nedenler daha açık bir şekilde ifade edilmelidir. Bu itirazlarda raporun hatalı olduğunun hangi olay üzerine fark edildiğine kadar yazılması, itirazın değerlendirilmesini kolaylaştıracaktır.
  Engelli Araba Fiyatları Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Rapor geçerlilik tarihi, alınış tarihi gibi sağlık kurulu raporu bilgilerine dilekçede yer verilmelidir.

Engelli Raporu Sorgulama

Engelli Raporuna İtiraz Nereye Nasıl Yapılır

Engelli Maaşı Alma Şartları

Engelli Maaşı Ne Kadar

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır – Nereye yapılır


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 147 YORUM
 1. Yalçın Taşgın dedi ki:

  Annem ileri derece koah hastası %15 üroloji %80 koah %10 hiper tansiyondan toplam % 105 ama raporda %85 cıktı normal mi yoksa bibyanlislik varmi

 2. Alper dedi ki:

  Merhaba 2009 senesinde anneme göz ve nörolojiden %63 rapor verdiler fakat annemin sol kolu felç ve sol ayağı aksıyor ve son 3 yıldır ileri derece kemik erimesi var. Tekrar heyete girdiğinde göz ve nöroloji bölümleriyle ftr ve romatoloji bölümlerine de girse yüzde 90 bulur muyuz yoksa mevcut raporu tehlikeye mi atarız?? Teşekkürler

  1. ece dedi ki:

   Selamün aleyküm
   Efendim niçin yüzdesi düşük engelli aylığı az ödenmektedir?
   Ben Ece dişli yuzdem düşük az miktarda maaş alıyorum ben bir dulum üvey baba ve öz annem le yaşıyorum üvey babam ın maddi yardım ı hiç olmadı bana el harçlık bile verdiği yok sonra çalışmıyor telasemi Akdeniz anemisi tasiyiciyim ben Allah için yüzdesi düşük engelli için maaş lari yükseltilmesi için arz ediyor um şu zor dönem de insanlık adına Allah için biraz merhamet biraz vicdan zaten hayat ımız zor geçinmek barınmak zor rica ederim bir düşünün…

 3. Hüseyin ŞEN dedi ki:

  Merhaba, 2017 senesinde 3 adet bel fıtığı ameliyatı ( platin takılmadı ) + boyun fıtığından % 16 / psikiyatri den % 25 / hipertansiyondan % 10 ile toplamda 2 yıl süreli % 47 den engelli raporu aldım. Rapor süresi dolmak üzere olduğundan tekrar başvuru yaptım. Psikiyatri de ilaç sözüm arttı ve yeşil reçeteli haplar kullanıyorum. Ancak heyet doktoru oranın düşebileceğini söyledi. Bu nasıl olur. Hastalık ta kullandığım ilaç ta daha da arttı, ama oran düşer mi? Ayrıca bel fıtığından almış olduğum oranda düşebilirmiş. 2010 yılında ameliyatları oldum. 2017 yılında raporu aldım fakat 2 sene sonra ne değişti de engelimi düşürecekler. Tansiyon ilaçlarımı kullanıyorum ve raporlu ilaç alıyorum. Eğer engel oranlarımı düşürürlerse hem psikiyatri hem de beyin sinir cerrahisi itiraz etmem sonucu olumlu etkiler mi? Çok acil yardımınıza ihtiyacım var. Teşekkür ederim.

 4. Perla dedi ki:

  Merhaba lar ilk kez böyle bir yazıda bulunuyorum yanlışım olursa şimdiden özür dilerim, benim sorum ve merak ettiğim durum raprumla ilgili , ramazan ayının sonlarında bize kaymakamlıktan iki bayan gelmiş adres teyidi için ben uyuyordum uyandırmamışlar ,annem durumumu anlatmış ben %40 esansel tremor hastasıyım 2013 te teşhis kondu pil ameliyatına karar verildi olamadım o ayrı ,bayanlar bize gelsin sevk verelim raporunu yukseltsın demişler ama ben elimdeki raporun sürekliliğini kaybetmekten korktugum için bugüne kadar çekindim , hiç sosyal yasantım yok kuaföre gidemiyoruum çünkü o kadar arttıki rahatsızlıgım dirensemde istesemde olmuyor , sizce yukseltebilirmiyim ? Şimdiden teşekkür ler..

 5. Birgül dedi ki:

  Merhaba lar ben 2017 sureklilik olmak kaydıyla %47 rapor orani verildi .daha önce %59 ‘dan düşürdüler. Oranlarım şöyle %20 onkoloji %19 sağ total kalça protezi %10 distimik bozukluk ..Şu anda ‘da kuah baslangicim var ilaç kullaniyorum..külah.i ilave ettirsem oranım yukselirmi risk almak istemiyorum..bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim..Şimdiden tşk ler

  1. İsmail dedi ki:

   İyi günler bana yüzde otuz rapor vertiler yüksekte bilir miyim çalışamıyorum

 6. Ramazan dedi ki:

  Ben 2002 de yüzde 45 raporum var sol kolumda ama verilen raporun az olduğunu düşünüyorum iş kur tarafından almıştı bunu nasıl yüksekte bilirim şimdiden teşekkür ederim

  1. erkan akkus dedi ki:

   Raporda verilen oran kalıcıdır ve doğrudur haksız işlem yapmayınız.

 7. Kemal AKTAŞ dedi ki:

  7 yasinda engelli kizim var.bu yil raporunu tazeledik oranini yuzde 87 verdiler.kizima bir araba almak istiyorum.bunun icinde raporunu yukseltmek istiyorum yardimci olursaniz sevinirim

  1. erkan akkus dedi ki:

   Merhaba Kemal bey,
   Raporun yükseltilmesi diye bir yerden medet ummak yanlıştır. Her hastalığın ve engelin durumu kanunda sabittir. Gereksiz yere hak iddia etmek suç olduğu gibi diğer engelli vatandaşlarında hakkına girmenize neden olacaktır. Bu nedenle mevcut raporunuza tanınan hakları kullanınız.

 8. Harun dedi ki:

  Serugul kullanan kardeşimin roparu /48 we 10 yıldır kullanıyor kardeşimin raporunu yükseltmek istesem yükselirmi

  1. erkan akkus dedi ki:

   raporda yazan veriler doğrudur ve yanıltıcı değildir. haksız yere evrakta değişiklik yapmaya çalışmayınız.

 9. sefa dedi ki:

  Merhaba. Ben engelli raporu için heyete başvurdum %30 aldım ve itiraz ettim, başka bir hastaneye gönderdiler oradan da %45 rapor aldım.Oranlar farklı olduğundan %45 olan raporumu vermediler direk hakem hastanesine sevk ettiler, hakem hastanesinde de %30 oranı kesinleştirdiler raporum %30 da kaldı.Raporum sürekli rapor.%45 rapor aldığım hastanede tekrar girmek istiyorum 1 yıl süre dolmadan giremezsin dediler.Ne yapmam gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.

  1. erkan akkus dedi ki:

   bu gibi durumlarda resmi kurumlarla oyuncak gibi oynamamalısınız. Raporunuzu bir sene sonra ilgili hastaneye tekrar başvurarak alabilirsiniz.

 10. erhan demir dedi ki:

  Slm ben 2011 de engelli rapor aldım rahatsızlığım sol ayak ve sol kol ayak doğuştan engelli ve ben yuzede 42 rapor aldım şimdi rahatsizligim artı ben aynı doktora gitim raporun yüzdesi azalır dedi ama ne yapmam gerek itiraz dilekçesi vermem gerekirmi. Saygilar

  1. erkan akkus dedi ki:

   azalıyorsa yasal olarak doğrudur dilekçe fayda etmeyebilir.

 11. İSMET YILDIRIM dedi ki:

  Merhaba, Annem adına 2013 yılında alınan %49 luk engelli raporuna itiraz ettik. İl sağlık müdürlüğü itiraz sonrası 2. hastaneye sevk yaptı. 2. hastanede yapılan tetkik sonucu 3. hastane olarak haseki eğitim ve araştırma hastanesine gidildi. 29.10.2018 tarihinde rapor başvurusu yapıldığı halde halen anneme rapor sonucunu teslim etmediler. aynı zaman da sgk ya yazılan yazı ile malulen emekliliğe hak edilmemiştir denildi. hastaneye rapor sonucunu almaya gittiğimizde biz evrak teslimi yapamıyoruzzdiyorlar. sgk ya gidildiğinde sadece üst yazı verebiliyoruz diyorlar. üst yazı dışında sgk daki personel fotokopi olarak rapor evrakı vermiş ancak üzerinde herhangi bir oran yazmıyor. sadece bulguya rastlanılmıştır diyor. bu durumda oran düşmüş olabilir mi. böyle bi durumda mahkeme yolunu seçeceğimizden hangi mahkemeye başvuruda bulunabiliriz.

 12. Barış Saçlı dedi ki:

  Hiperlipidemi, diabetes mellitus kalp kapak hastası sennsorrinoral işitme kaybı,,+ not insinile başladık 3 ay oldu tansiyon 19 çıkıyor bazen burdura ameliyati olacak yazın sağ göz damar kurumuş % 40 raporum var bir ayda 20 gece hafta da 3 gün hastaneye gidiyorum inan verilen maaş taksi paralarina yetmiyor nasıl raporu yüksetirim saygılar

  1. admin dedi ki:

   Şayet raporunuzdaki oranın düşük olduğunu düşünüyorsanız rapora itiraz edebilirsiniz. İtiraz için İl veya ilçe sağlık müdürlüğüne gitmelisiniz.

 13. Murat dedi ki:

  2016 Ekim ayında anneme yüzde 85 hayat boyu sürekli rapor verildi . Bu raporu aynı hastaneye giderek artırma yoluna gidebilirmiyiz.21 Ocak tarihinde randevu aldım.bilgi verirseniz sevinirim. Saygılar.

  1. admin dedi ki:

   Şayet raporun alındığı tarihten sonra annenizin sağlık durumunda kötüye gidiş olduğunu düşünüyorsanız yeniden heyet muayenesine girme şansınız var. Konuyla ilgili olarak İl sağlım Müdürlüğü ile irtibata geçmelisiniz.

 14. Eda dedi ki:

  Merhaba.Benim oğlum 3aylık bebekliğinden epilepsi hastasıdır nöbetler dirençli olup tedaviye cevap vermemiştir günde 5-10 arasında nöbetler geçirmektedir.Şu an 25 yaşında 2009 senesinde rapor %59 ağır özürllü fiziksel kaybı ve sürekli olarak %40 sık nöbet %19 göz görme kaybı verilmiştir.Fakat bu zaman zarfında yani 10 sene içinde epilepsi nöbetleri günlük aktiviteleri engelleyen şiddet ve sıklıkla kontrol edilemeyen hale gelmiştir ilaçla tedavi olunmadığı için ameliyat olup kalbe VNS stimülatör cihazı yerleştirilmiştir ayrıca Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yatmışltır bazı testler yapılmıştır sonucu mental retardasyon olduğunu tespit edilmiştir IQ-62 dir.
  Bu durumda rapor yenilemek mı veya rapora itiraz etmek mı nasıl bir yol izlemek gerekiyor?
  Cevap için şimdiden teşekkür ediyorum
  Saygılar

  1. admin dedi ki:

   Konu ile ilgili İl sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz. Yeniden heyet muayenesi için size gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır.

 15. Barış Saçlı dedi ki:

  Hiperlipidemi, diabetes mellitus , kalp kapak hastalığı, bilateral çok hafif sensorinöral işitme kaybı

  Eşimde bunlar var ve engel orani %40 onayladılar, aradan 10 gün geçti eşim insulüne başladı sabah 20 mg akşam 20 mg , tansiyonu devamlı yükselmekte bazen hastaneye ambulans ile gitmekte ayrıca sağ gözümde damar kurumuş ve bu sebepten 2 gozunde de katarak oluşmuşur ,suan guatura ameliyati olucak doktor seker hastası olduğu için 6 ay sonraya sıra verdi

  Şuan başvursam rapor oranı yükselir mi bunda 5 sene once başvurdum sadece öz ve kulaktan 37 puan almıştı şuan bu hastalıklar var oranı 40 ne yapmam gerekiyor .. ?

  1. admin dedi ki:

   Merhaba. Mevcut engel oranının yanlış tespit edildiğini düşünüyorsanız rapora itiraz edebilirsiniz. İtiraz sonrasında hakem hastaneye sevk edilir ve yeniden heyet muayenesine girersiniz.

 16. yasemin dedi ki:

  merhaba 19 yıldır tıp1 diyabet hastasıyım 2007 yılında %40 engelli raporu aldım şimdi şekerden dolayı böbregımde protein kaçağı var ve gözümde damarlarda yırtılma ve kanama oldu kolestrol yüksek böyle tekrar başvursam raporum yükselirmi

  1. admin dedi ki:

   Merhaba. Raporu aldığınız ilk döneme göre sağlık durumunuzda kötüye gidiş varsa elbette yeniden heyet muayenesine girebilirsiniz. Raporunuzdaki engel oranının yükselip yükselmeyeceğine ancak uzman hekimlerin muayenesi sonrasında sağlık kurulu karar verebilir.

 17. yusuf dedi ki:

  merhaba ben fmf miyalji ve polimıyozıt hastasıyım askerlık yapamadım heyete gırdım corumda yuzde 36 aldım ıtıraz ettım ve daha sonra hakem heyet yuzde 20 yaptı sımdı tekrar gırdım yıne 36 aldım ben evlıyım cocugum var ve buna calısabılır raporu alamazmıyım ozelden falan nasıl yapabılırım yada dava falan mahkeme olmasımı gerekır acaba bılgınız varmı

 18. https://technicalbro69.blogspot.com/ dedi ki:

  Good post I am from India