Askerlik Tecil Ettirme

Askerlik tecil ettirme işlemi çok sayıdaki vatandaşımızı son derece yakından ilgilendiren bir konu. Askerlik tecil ettirme konusuyla ilgili olarak özellikle internet ortamında çok sayıda eksik ve yanlış bilgi var ve bu durum büyük bir bilgi kirliliğine sebep olup insanları yanlış yönlendirebiliyor. Askerlik tecil ettirme ile ilgili olarak; askerlik nasıl tecil ettirilir, askerlik tecil şartları nelerdir, askerlik kaç yıl tecil edilebilir, askerlik kaç yaşına kadar tecil edilebilir soruları başta olmak üzere konuyla ilgili tüm merak ettikleriniz ve bilmeniz gereken hususları sizin için kaleme aldık.

askerlik tecil ettirme

1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre 20 yaşını doldurmuş her Türk Vatandaşı erkek askerlik yapmakla mükelleftir. Askerlik vazifesinin yerine getirilmesi talep edilmesi halinde, ilgili kanun maddesinde sayılan hallerde geçici süre ile ertelenebilmektedir. Yapılan bu askerlik erteleme işlemine Askerlik Tecili denir.

İLGİLİ KONU:

ASKERLİK SORGULAMA – NE ZAMAN ASKERE GİDECEĞİM

Askerlik Tecil Ettirme Şartları

Askerlik tecili ile ilgili yaptığımız genel tarifin ardından askerlik tecil ettirme şartları konusundan bahsedelim şimdi de. Askerlik tecili hangi hallerde yapılır Askere Alma Kanununda sıralanmıştır. Öğrenim hayatının devam etmesi halinde ve sağlık sebebi ile askerlik tecil edilebilir. Ayrıca lisanslı sporcular, yüksek lisans ve doktora yapanlar, kardeşi veya abisi hali hazırda asker olanlar askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptirler. Yabancı ülkede çalışma ve oturma izni olanlar, yüksek öğrenim mezunlarından, yurt içinde veya yurt dışında bilimsel alanda yenilik ve ilerleme getirdikleri çalıştıkları bilimsel kurum tarafından tasdik edilenler de askerliğini erteleme hakkına sahiptir.

Eğitim Sebebiyle Askerlik Tecil Ettirme

Eğitim öğretim hayatına devam edenler askerliği tecil ettirme hakkınsa sahiptir. Lise, yüksekokul, üniversite öğrencileri eğitim hayatları devam ettikleri sürece 29 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptir. Şayet 29 yaşına kadar lise, yüksekokul ve üniversiteden mezun olunmamış ve farklı bir geçerli mazeret olmaması halinde askerlik tecil edilemez ve askere gidilmesi gerekmektedir. Yüksek lisans ve doktora programına başlayanlar ile askerliğini 35 yaşına kadar tecil ettirme hakkınsa sahiptir.

Eğitim sebebiyle askerlik tecil ettirme konusu ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri açık öğretim askerliği tecil eder mi hiç kuşku yok ki. Eğitim sebebi ile askerlik tecilinde örgün eğitim veya açık öğretim arasında hiçbir fark söz konusu değildir. Açık öğretim okuyanlar, tıpkı örgün eğitime dahil olanlar gibi askerliğini tecil ettirme hakkına sahiptir.

  Sözleşmeli Er-Erbaş Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? Maaşı Ne Kadar?

Sağlık Sebebiyle Askerlik Tecil Ettirme

İlgili kanunda askerlik tecili için sayılan diğer bir erekçe ise sağlık sebepleri. Yoklama Heyeti Hekimleri tarafından yapılan muayene sonucunda zamanla veya tedavi ile iyileşebilecek hastalığı olduğu tespit edilenler 1 yıl süreyle askerliğini tecil ettirebilir. Ayrıca aşırı kilolu olanlar da 1 yıl süre askerliğini tecil ettirmeleri mümkün. Geçici hastalık ve aşırı kilo sebepleriyle askerliğini tecil ettirenler tecil süresinin sonunda yeniden muayeneye girer. Aşırı kilo veya sağlık sorunu devam ettiği heyet tarafından görülenlerin askerliği yeniden tecil ettirebilir.

2017 Askerlik Tecil Süreleri – Askerlik Kaç Yaşına Kadar Ertelenir

Askerlik erteleme ile ilgili pek çok gencimizin cevap almak istediği bir soru da askerliği kaç yaşına kadar tecil ettirebilirim. Askerlik tecil süreleri, tecil gerekçesine göre değişiklik göstermektedir.

Askerlik kaç yaşına kadar tecil edilir madde madde sıralayalım şimdi de.

 • Lise, açık öğretim, ön lisans ve lisans öğrencileri eğitim hayatları sürdüğü sürece 29 yaşına kadar
 • Yüksek lisans öğrencileri ve doktora yapanlar 35 yaşına kadar,
 • Lisanslı sporcular profesyonel sporcular 33 yaşına kadar,
 • Yurt dışında oturum ve çalışma izni olanlar 38 yaşına kadar,
 • Kardeşi veya abisi asker olanlar, kardeş veya abinin askerliği bitene kadar
 • Bilimsel alanda yenilik ve ilerleme getirdikleri tasdik olunanlar 36 yaşına kadar askerliklerini erteletme hakkında sahiptirler.

Mezun Olduktan Sonra Askerlik Tecil Hakkı – Mezunların Askerlik Tecil İşlemleri

Öğrencilerin mezun olduktan sonra tecil ettirme hakkı belirli şartları taşıması halinde vardır. Doktora tamamlandıktan sonra, yüksek lisans veya üniversite bittikten sonra mezun olduğunuz okul, okulla ilişiğinizin kesildiğini Milli Savunma Bakanlığının ilgili birimine bildirir. Bu bildirimin ardından teciliniz sonlanmış olur. Mezuniyet sonrası tecil hakkından yararlanmak veya yoklama kaçağı durumuna düşmemek için 2 ay içerisinde askerlik şubesine başvurarak gerekli işlemleri yaptırmanız gerekmektedir.

 1. Lise mezunu olanlar, mazeretsiz olarak askerliklerini 3 yıl süre ile erteletme hakkınsa sahiptir. Bu 3 yıllık süre içerisinde şayet açık öğretim, yüksek okul ve lisans gibi üniversite eğitimine başlanması halinde askerlik yeniden ertelenebilir.
 2. Üniversite bittikten sonra mezunlar, ön lisans, lisans, açık öğretim fark etmeksizin 29 yaşını geçmemek kaydıyla mezun olduktan sonra 2 yıl daha askerliğini tecil ettirebilir.
 3. Yüksek Lisans mezunu olanlar veya doktorasını tamamlayanlar 35 yaşını geçmemek kaydıyla 1 yıl daha askerliğini erteletebilirler.
  2020 Askerde Uzman Çavuş Olarak Kalmak

 

Öğrencilikte askerlik yaş sınırı bu şekilde. Yukarıda belirttiğimiz yaşlar son sınırdır. Eğitim hayatınız devam etse dahi bu yaşlara geldiğinizde askere gitmeniz gerekmektedir. Şayet bu yaşlara gelip askerlik yoklamanızı yaptırmaz iseniz yoklama kaçağı durumuna düşersiniz.

Askerliğini bir süre daha erteletmek isteyenler büyük bir oranda açık öğretim fakültesine kayıt yaptırıyor. Bu kanuni bir hak ve kesinlikle suç değil. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli bir husus söz konusudur. Askerlik yoklamasını yaptırmayıp yoklama kaçağı durumuna düşmeniz halinde açık öğretim fakültesi öğrencisi olmak tecil için geçerli bir sebep değildir.

İkinci Üniversite Askerlik Tecil Ettiriyor Mu?

İkinci üniversite okumak askerliği tecil eder mi en fazla kafa karışıklığı yaratan ve hakkında yanlış bilgi sahibi olunan konu olarak dikkati çekiyor. İkinci üniversite, ilk mezun olunan üniversitenin dengi veya daha düşük seviyedeki bir eğitim kurumuysa tecil hakkı vermez. Yani dört yıllık fakülte mezunu olan birisi açık öğretime veya başka bir dört yıllık fakülteye kayıt yaptırırsa tecil hakkı kazanamaz. Ön lisans programından mezun olanlar dikey geçiş sınavına girmeleri halinde askerliklerini tecil ettirebilirler.

Askerlik Nasıl Tecil Ettirilir

Askerlik tecili nerede yapılır, askerlik nasıl tecil ettirilir sorularını cevaplamaya başlayalım şimdi de. Askerlik tecil işlemleri askerlik şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Tecil işlemi için yerli askerlik şubesi veya ikametinizin askerlik şubesine gitmek gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Tecil işlemlerinizi herhangi bir askerlik şubesinden yaptırmanız mümkün. Askerlik tecil işlemleri online olarak e devlet sisteminden yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Yukarıda da söylediğimiz gibi tecil işlemleri askerlik şubesinden yapılmaktadır. Tecil için askerlik şubesine gitmeden önce askerlik celp dönemi olup olmadığı konusuna dikkat etmeyi unutmayın. Tahmin edeceğiniz üzere askerlik celp dönemlerinde askerlik şubeleri son derece yoğun olmaktadır. Şayet yoklama veya tecil süresini geçme durumunuz yoksa celp döneminin bitmesini ve yoğunluğun azalmasını bekleyebilirsiniz.

Askerlik şubesine tecil için başvurduğunuzda şube çalışanları size doldurmanız için 2 adet form vereceklerdir. Eğer ki tecil isteğiniz sağlık sebebiyleyse sizden aile hekiminizden alınmış bir sağlık raporu istenecektir. İstenmesi halinde sağlık raporu, doldurduğunuz 2 adet form ve aşağıda sayacağımız tecil için gerekli belgeleri şube görevlilerine teslim etmenizin ardından şubenin iş yoğunluğuna göre 30 dakika ile 2 saat arasında tecil işlemleriniz tamamlanmış olacaktır.

Tecil Yapılmazsa Ne Olur

Tecil yaptırılması gerektiği halde yaptırılmamasının doğal olarak yasal sorumlulukları vardır. Tecil işlemini yaptırmayan kişi askerlik yoklamasını da yaptırmadıysa yoklama kaçağı durumuna düşer. Askerlik yoklamasını yaptırıp tecil yaptırmadığı için askere gitmemiş durumuna düşerse bakaya olmuş olur. Tecil yaptırmama durumunda idari para cezası uygulandığı gibi hapis cezası ihtimali de söz konusu olabilmektedir. Para cezası uygulamasında yakalanan ve kendi gelen arasında da farklılıklar söz konusudur.

  Astsubay Maaşı

Bakaya; askerlik yoklamasını yaptırıp askere gitmemeye verilen isimdir. Bakaya duruma düşmüş bir kişi 2017 yılı itibariyle; 0-4 ay arasında kendi teslim olması halinde 369 TL, yakalanması halinde 1489 TL idari para cezası ile cezalandırılır. Bu para cezaları her yıl artırılmaktadır. 2018 yılı için para cezaları belli olduğunda burada sizinle paylaşacağız.

Askerlik Tecil İçin Gerekli Belgeler

 • Son mezun olduğunuz okuldan alınmış diploma ve 4 adet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf. Bazı askerlik şubelerinde web kamerası ile yerinde fotoğraf çekimi yapılmakta. Böyle olup olmadığına dair bir bilginiz yoksa yanınızda fotoğraf götürmeyi ihmal etmeyin.
 • Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girerek bir üniversiteye kayıt yaptıranların tecil işlemi yapmasına gerek yoktur. Kayıt yaptırdığınız okul, otomatik olarak kayıt bilgilerinizi askerlik şubesine iletir ve tecil işleminiz gerçekleşir.

Askerlik Tecil Ettirme Son Tarih

Askerlik tecil ettirme son tarih meselesi yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmemeniz için veya bir kez daha askerliğinizi erteleyebilmeniz için son derece kritik bir öneme haiz konu olarak ön plana çıkıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra otomatik olarak teciliniz sonlanmaktadır. Mezun olduğunuz okulunuz, okul ile ilişiğinizin kesildiğini Milli Savunma Bakanlığına bildirir ve teciliniz sona ermiş olur. Yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmemek için veya tekrar askerliğinizi tecil ettirmek için mezun olduktan 2 ay sonra askerlik şubesine giderek gerekli işlemlerinizi yaptırmanız gerekmektedir.

Sorularınızı Bize Yazın

Askerlik erteleme konusu ile ilgili olarak; askerlik nasıl tecil ettirilir başta olmak üzere askerlik tecil ettirme son tarih, askerlik erteleme için gerekli belgeler,askerlik tecili kaç yaşına yapılır gibi lise mezunu, üniversite mezunu ve yüksek lisans mezunu olanları son derece yakından ilgilendiren soruları son derece detaylı olacak şekilde cevaplamış bulunuyoruz. Konu ile ilgili tüm sorularınızı yorumlar kısmına yazarak bize iletin. Tecrübeli ve yetkin yazar kadromuz tüm sorularınızı çabuk ve doğru şekilde yanıtlayacaklardır.

Onlinesorgula.gen.tr ailesi olarak askerlik ile ilgili tüm konuları yakından takip edip okurlarımızı güncel olarak bilgilendirmekteyiz. Askerlik ile farklı bir konuda bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duymanız halinde ilgili makalelerimi okuyabilirsiniz.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 43 YORUM
 1. Ahmet dedi ki:

  Selamlar admin şimdi 2020 ocakta tecil yokmudur 2020 daha 23 yaşına basmıyorum daha bitirmemede az kaldı okadar kişi mağdur olacaktır üstte 29 yaş yazmışşınız ozaman niye acık lise vardır kaldırmaları lazım zaten acık lise evelden tecil yokmuş 2014 gelmiş hadi diyelim gittim geldim benim için vede başkaları için zor olmuyacakmı bu gelince elde diploma yok bişey yok iyide bo cocuk işi nerden bulacak onuda düşünen yok hadi 6ay bişey deil bu devirde zaten ozaman acık lise kaldıracak arkadaş atmıcak benimde diplomamı normal geldiğim okuldan verecek acık ve net 33 bin yok maalesef 15 binden 33 bine cıkarsa sistem batmıştır demektir biz derdimizi anlatıyoruz burda sitenin adminine sesleniyorum bizlere destek cık sayğılarımla

 2. Caner dedi ki:

  Hocam ben 2017 lise mezunuyum hala tyt sinavina hazirlaniyorum uni hic okumadim 30 agustos 1999 da dogdum e devlete girdim en yakin askerlik subwsinw gidiniz yaziyordu ve 1 subat son gunmua tecil hic yapmadim be yapmma lazim ne olacak

  1. admin dedi ki:

   Lise mezunları mazeretsiz 3 yıl tecil hakkına sahiptir. Askerlik şubesine giderek tecil yaptırabilirsiniz.

 3. Bünyamin dedi ki:

  Yoklama kacagiyim tecil edebilirmiyim lise açıktan okuyorum yaş 23

  1. admin dedi ki:

   Merhaba. Öğrenciliğiniz yoklama kaçağı olmadan önce başlamışsa tecil şansınız olabilir.

 4. Bünyamin dedi ki:

  Merhaba ben 23 yaşındayım yoklama kaçağı durumuna düştüm açık lise ye 2019 da kayıt yaptırdım tecil hakkım varmı dir ve kaçak durumundan nasıl çıkılabilir yardım ci olursanız sevinirim teşekkürler

 5. ersin dedi ki:

  1 yıldır yoklama kaçağıyım lise mezunuyum bu yıl üniversite sınavında AÖF üzerinde bir alana yerleştirme olursa tekrardan tecil ettirebilirmiyim yoklama kaçağı iken

  1. admin dedi ki:

   Merhaba. Lise mezuniyeti sebebiyle hakkınız olan tecili kullanmamışsanız ve yaşınız da 23’ü geçmemişse tecil hakkınızı kullanabilirsiniz.

 6. Bugra dedi ki:

  Merhaba. Liseyi 2015 Haziranda bitirdim, askerlik kagidim evime ulasmadi bende o siralar dusunemedim askerlik subesine gitmeyi onun icin birsure yoklama kacagi olarak gezdim.Pasaport cikarirken yoklama kacagi oldugum anlasildi ve subeye gitmem soylendi ayrica 750 tl kadar ceza uygulandi, subeye gittikten sonra lise menzunu oldugum icin hakkim olan 2 yillik tecili yaptim 31.12.2018’e kadar tecill ettirdim. Yaklasik 1 yil sonra Agustos 2017’de Amerikada universiteye basladim, ben otomatik tecil oluyorumdur diye dusunuyodum fakat yine bizzat benim konsolosluga gitmem gerekiyormus. Suanda tatil icin Turkiyeye dondum tecilim 4 gun sonra bitiryor ve yoklama kacagi oluyorum fakat benim ucagim 20 ocakta yani yaklasik 20 gun yoklama kacagi olarak geziyorum. Asil sorum yurt disina cikarken bir sorun olurmu?Bazi arkadaslar ikinci defa yoklama kacagi oldugum icin 31 Araliktan sonra ilk yakalandigim yerde askere alinacagimi soylediler. Yani suan resmen ogrenci olmama ragmen beni havaalanindan geri cevirip askere alma durumlari varmidir? Bu arada yurtdisinda ogrenci oldugum icin islemler sadece konsolosluk araciligiyla yapilmakta ve yaklasik 2 ay surdugu soylendi bana, ama yurt disina cikabilirsem zaten 4 ay kalacagim icin tecilimde bir sikinti olmayacak.Tek sikinti polis kontrolunden gecebilirmiyim?Simdiden tesekkurler.

  1. admin dedi ki:

   Merhaba. Öncelikle bilmeniz gerekir ki zorla askere alınma gibi bir uygulama söz konusu değil. Seyahat özgürlüğü anayasal bir haktır engellenemez. Havaalınında hakkınızda işlem yapılsa dahi yolculuğunuz engellenemez. Teciliniz devam ederken yükseköğrenime kaydolduğunuz için tecil hakkınız söz konusu. Yurtdışına gittiğinizde gerekli işlemleri yaptırabilirsiniz.

 7. Furkan dedi ki:

  Ben lise mezunuyum askerlik 3 yıl tecil ettirdim tyt yks sınavına hazırlanmam icin yeniden tecil ettirebilirmiyim.

 8. zeki dedi ki:

  Selamlar ben liseyi bitirir bitirmez 2 yıllık üniye kayıt oldum ve askerlığım tecil edildi gözüküyor 31.12.2020 ye kadar liseden 2016da mezun olmuştum direk üniye kayıt oldum fakat hiç üniye gidip derslere girmedim bu sen 2 yıl doldu haliyle tecilde bozulcak sanırım hiç gitmediğim için üniversite diploması alamıyorum ve merak ettığım şey şimdi lise diplpmamla 3 yıl tecil etme hakkım duruyormu yoksa yandımı lütfen çok merak ediyorum bu arada 2018 de 20 yaşına girdim yani 2020 ye kadar tecil edebilirmiyim lise diplomamla?

 9. serkan dedi ki:

  Selamlar ben liseyi bitirir bitirmez 2 yıllık üniye kayıt oldum ve askerlığım tecil edildi gözüküyor 31.12.2020 ye kadar liseden 2016da mezun olmuştum direk üniye kayıt oldum fakat hiç üniye gidip derslere girmedim bu sen 2 yıl doldu haliyle tecilde bozulcak sanırım hiç gitmediğim için üniversite diploması alamıyorum ve merak ettığım şey şimdi lise diplpmamla 3 yıl tecil etme hakkım duruyormu yoksa yandımı lütfen çok merak ediyorum bu arada 2018 de 20 yaşına girdim yani 2020 ye kadar tecil edebilirmiyim lise diplomamla?

 10. TAHİR dedi ki:

  Merhaba Admin benim muhtemel sevk tarihim 30,06,2018 celb dönemim Ağustos 2018 yüksek lisans okumak şartı ile askerliğimi tecil ettirmek istiyorum yüksek lisans kayıtları 9-12 Temmuz 2018 de yapılacak yaşım 28 acaba askerliğimi tecil ettirmek için neler yapmam gerekli

 11. Niyazi dedi ki:

  Merhaba ben 2 ay önce yoklama kaçağı oldugumu polis çevirmesinde öğrendim ve belge imzalattılar şubeye git dediler gitmedim. Eylül ayında mesleki açık öğretim lisesinde kayıt yaptırsam tecil ettirebilirmiyim askerliği 1992 doğumluyum.

  1. admin dedi ki:

   Merhaba. Önce okula kayıt yaptırıp sonra tecil yaptırmanız ne yazık ki mümkün değil.

 12. Muhammed dedi ki:

  Merhaba. Hocam askerlik için devlet hastanesine muayeneye gittim psikryatri kararında c-17 ye uyar 1 yıl erteleme yazdığında heyet onaylamıştı. Devam eden hatta artan sağlık durumumdan dolayı tekrar tecil edebilirmiyim c17 ne demek oluyor ve babam %75 gözlerinden malulen emekli ve çalışamıyor. Evin tek erkeğiyim iki tane küçük kız kardesim var okuyorlar.onlara bakmakla yükümlüyüm bu konu hakkında kanun varmıdır. Saygılar

  1. admin dedi ki:

   Sağlık sebebiyle askerliğinizin yeniden tecil edilip edilmeyeceğine ancak uzman hekimlerden oluşan sağlık heyeti karar verebilir. Bu sebeple bu konuda önceden bir öngörüde bulunmak doğru olmaz. Bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler olması tecil için yeterli sebep değildir ancak gerekli diğer şartları taşımanız halinde muhtaç asker ailesi yardımından faydalanabilirsiniz. Muhtaç asker ailesi yardımı hakkında daha önce bir makale yayımlamıştık bu yazıyı okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz

 13. A Sait dedi ki:

  İyi günler 94 doğumlu biriyim 2012 de liseden mezun oldum liseden tecil içn 31/12/2016 ya kadar tecil etmişlerdi ondan sonra 2017 nin başında yoklama kaçağı durumuna düştüm ve mart ayında yapılan sağlık kontrolü sonucu 1 yıl askerliğim EYT raporlu olarak kilodan dolayı ertelendi ve ben 2017 de üniversite kazandım ve kayıt oldum 2018 mart ayında şubeye gittiğimde beni tekrar sağlık kontrolüne aldılar ve askerliğe elverişlidir raporu verdiler bende öğrenci olduğum tecil istedim tecil hakkınız bulunmuyor dediler o arada yoklama kaçağı durumuna düştüğüm için başka bir şube ise öyle şey mi olur tecil hakkınız var dedi sizce tecil hakkım var mı 1.sınıfta üniversite okuyorum ne yapabilirim…

  1. admin dedi ki:

   İkinci şubenin dediği doğru tecil hakkınız var. Okulunuzdan alacağınız öğrenci belgesi ve okula kayıt tarihinizi gösteren bir belgeyle tecil yaptırabilirsiniz

 14. Cemsarı dedi ki:

  Merhaba. Bugün bir gbt sorgulamasında yoklama kaçağı olarak gözüktüğüm söylendi. Tutanak imzaladık yoluma devam ettim. Şimdi aklımı karıştıran ben 2 yıllık ön lisans okudum ve aylardır diplomamı bekliyorum dgsye hazırlanıyorum. 1 hafta önce diplomam çıktı ve gittim aldım. Şimdide böyle bir sorunla karşılaştım. Okulla bağımı keser kesmez yoklama kaçağınamı düştüm? Ve tecil ettirebilirmiyim dgsye hazırlandığım için? Ne yapmam gerekli? Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. admin dedi ki:

   Mezuniyet sonrası tecil hakkı var. Diplomanızla askerlik şubesine giderek 2 yıl mazeretsiz tecil yaptırabilirsiniz.

  2. Cemsarı dedi ki:

   Cevabınız için teşekkür. Peki benim yoklama kaçağına düşmem bir sorun yaratıyor mu?

  3. admin dedi ki:

   Sorun olmaz.

 15. Efe dedi ki:

  Merhabalar, lütfen okuyup cevap veriyorsanız çok sevinirim hocam. Yurtdışında öğrenci olup Türkiye’ye gelmiştim. Uzaktan eğitim ile maddi durumum kötü olduğu için devam etmem gerekiyordu. Bir yandan Türkiye’de çalışıp para biriktirecek ve online bir şekilde derslerimi, sınavlarımı verecektim. Bu şekilde Ukrayna üniversitelerinde okuyan birçok kişi tecil işlemlerinde sıkıntı yaşamamış. Benim üniversitem ise Kırgızistan’da. Türkiye’ye gelirken konsolosluk bana “tecil olur, asker değilsin” vs. vs. dediler. Türkiye’ye geldim, iş buldum askerlik belgemi e-devletten alamadım çünkü “en yakın şubeye gidin” yazıyordu. gittiğimde çoktandır yoklama kaçağı olduğumu söylediler. zorla tutanak tutup fotoğraf çektirdiler. bunları zorla yaptırdılar ki kaçar gibi gitmeseydim zorla askere alacaklardı. elimde noter onaylı öğrenci belgem var, buna rağmen tecil etmek yerine askere almaya çalıştılar. bununla beraber evime askerlikten yoklama kaçağı olduğuma dair idari para cezam geldi. şimdi bu durumda ben nasıl tecil ettiricem, nasıl rahatça GBT işlemlerinden geçebilicem? çünkü öğrenci olduğum halde kanıtladığım halde zorla askere alınıyorum. çok adilik bu resmen yasaları çiğniyorlar, şikayet etsek zararlı yine biz oluyoruz. yardımcı olursanız çok sevinirim hocam.

  1. Efe dedi ki:

   Bu arada 93 doğumluyum. belirtmeyi unutmuşum.

  2. admin dedi ki:

   Merhaba. Öncelikle bilmeniz gerekir ki zorla askere alınmak diye bir uygulama söz konusu değil. Şayet olsaydı askerlik şubesinden ”kaçar gibi gitmek” herhangi bir değişikliğe sebep olmaz askere alınırdınız. Yurt içi eğitim kurumlarında tecil işlemleri kişi askerlik çağına girmemişse veya hali hazırda tecilli durumdaysa tecil veya tecil uzatma işlemleri okulunuz tarafından yapılması gerekir. Sizin durumunuz farklı. Yurt dışı bir eğitim kurumunda okuduğunuz için tecil işlemlerinizi kendiniz yaptırmanız gerekiyordu. Yaşadığınız sıkıntının sebebi okula kayıt yaptırdıktan sonra yoklama ve tecil işlemlerinizi yaptırmamış olmanız. Okula kaydınızın yoklama kaçağı olmadan önceki bir tarihte olması halinde tecil yaptırmanız mümkün. Askerlik şubesi çalışanları yurt dışında eğitim görenler hususunda yeteri kadar bilgi sahibi olmaması tecil işlemlerinizde sıkıntı yaşamanıza neden olmuş belli ki. Tecil konusunda askerlik şubesinde yaşadığınız sorun devam etmesi halinde gerekli belgelerinizi hazırladıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı Askere Alma Daire Başkanlığına başvuru yapabilirsiniz. Ancak buna gerek kalmadan şubede işinizi çözebilirsiniz. Sizin durumunuzdakileri emsal göstererek sorununuzu şubede çözebilirsiniz.

  3. Efe dedi ki:

   Aynı şekilde dediğiniz gibi askerlik şubesi ya bilgisiz ya da bilerek yapıyor bilmiyorum ama kendim zaten tecil yapmak için başvuruda bulunduğum zaman konsoloslukla görüş dediler. Kırgızistan Türkiye Konslolsluğu ile görüştüğüm zaman bana şunu dediler. “öğrenci olduğunu teyit ettik ama örgün eğitim olmadığın için tecil veremiyoruz” dediler. Şimdi sorun şu, Konsolosluk zaten tecillik veremez. Sadece öğrenci olduğuma dair teyitleri askerlik şubelerine ileterek tecil almamı sağlar. Bunu bizzat araştırdım ki yurtdışında okulda okuyup Türkiye’de takılan çok kişi bu şekilde tecil ettirmiş ama beni tecil ettirmediler. Öğrenci olduğum halde yoklama kaçağı olup idari ceza kestiler. Tek kuruş vermeme hakkım var mıdır? Ne kadar itiraz etsem de Konsoloslukta çalışan bilgisizler yüzünden şuan öğrenci olduğu halde askere alınacak ilk kişi olarak tarihe geçeceğim resmen. Ayrıca otobüs ile gezildiği zaman polisler durduruyor, GBT’de bu çıktığı zaman yine sorun yaşayacak mıyım? Öğrenci belgemi göstersem sorun çözülür mü? Tam olarak öğrenci olduğumu gösterip hangi şubeden tecil alabilirim? Çünkü Aydın şubesi bu konuda ya bilgisiz ya da bilerek yapıyor. Yardımcı olursanız tekrardan çok sevinirim hocam.

  4. admin dedi ki:

   Kesilen para cezasını ancak mahkeme iptal edebilir. Bunun için Sulh İdare Hakimliğine başvuru yapmanız gerekiyor.

  5. Efe dedi ki:

   ilginiz ve cevaplarınız için çok teşekkür ederim Admin bey, son sorum var, yardımcı olursanız çok sevinirim. otobüs ile gezildiği zaman polisler durduruyor, GBT kontrolü yapılıyor. burada gözükürsem yine sorun yaşayacak mıyım? Öğrenci belgemi göstersem sorun çözülür mü? yoksa yolculuk yapamaz mıyım?

  6. admin dedi ki:

   Seyahat hakkı kısıtlanamaz elbette gezebilirsiniz, ancak bakaya durumunuzu kaldırmadığınız sürece GBT kaydınız olacaktır. Kontrollerde durumunuz görüneceği için tutanak imzalarsınız veya askerlik şubesine götürülürsünüz ve burada sevk işlemleriniz yapılır. Ancak bu serbest bırakmalı yakalamadır. şubede işlemleriniz bittikten sonra bırakılırsınız.

 16. Zaza dedi ki:

  sonra bu arada yasım 21

  YANITLA

  Zaza8 Nisan 2018 23:44
  Mrhba 92 doğumlyum 2014 te yuksekokulndan mezun oldum 3 4 ay sonra gbt ye tkldm kacak duruma düsmüşum sonra uni.ye gidip 2017 e kadar tecil ettim ve oda bitti su an kacağim yks ye kayıt yaptm kayıt yapmamin sebebi 29 yasina kadar eğitim hakkimn olduğu iki yıl okuyanlarn 4 yıllik uni. Kazanmalaŕı taktirinde tekrardan okuyabildiklerini tecil edebildiklerini söylentilerine rastladım bu dogrumu su an kacagm 4 yillik bi bölüm kazanrsam veya dgs den 4 yıllıga tammlamk icin snava girersem tecil edebilirmiyim tekrardan acil bilgi verirseniz sevinirim

  1. admin dedi ki:

   Yaşınız 26 olduğu için 4 yıllık bir fakülteye kaydolmanız tecil için sıkıntı olabilir. DGS ile bu sorunu aşabilirsiniz. DGS’de başarılı olduktan sonra kayıt için okula gittiğinizde sizden askerlik durum belgesi isteyeceklerdir. Bu durumda ilk olarak askerlik şubesine giderek sevk işlemlerinizi yaptırarak önce yoklama kaçağı durumundan çıkmanız gerekiyor. Askerlik şubesinden aldığınız askerlik durum belgesiyle okulunuza kayıt yaptırabilirsiniz. kayıt işlemlerinin tamamladıktan sonra kayıt belgeleriyle şubeye giderek tecil yaptırabilirsiniz.

 17. Yücel dedi ki:

  2017 haziran ayında ön lisans mezunu oldum. Fakat 2 yıl tecil hakkı için 2 ay içinde askerlik şubesine baş vurmadım . Acaba şimdi de tecil olurmu?

  1. admin dedi ki:

   Tecil hakkınızı kullanabilirsiniz.

  2. adil dedi ki:

   bende aynı sekılde 1 yılı gectı askerlık subeye gıtmedım subaylık alımlarını ıcın kpss ıstenıyor kpss beklıyorum kppsden sonra subaylık alımlarını bekleyecektım ama cevırmede yakalandım ve 15 ıcınde gıdın denıldı sımdı subeye gıttıgımde 1 yıl daha tecıl ettırebılırmıyım ? yanı gıdecegım yer yıne askerıye sadece subaylık basvurularını beklemek ıstıyorum.

 18. Tugay dedi ki:

  Merhaba ben Üniversteden otomatik tecil oldum ve bunu bozdurdum muayne de oldum şimdi milli savunma Üniversitesi için tekrar tecil ettirmek istiyorum ama aynı zamanda açıköğretim okuyorum tekrar tecil ettirebilir miyim
  Teşekkürler…

  1. admin dedi ki:

   Açık öğretimde okuduğunzuu belgeleyerek tecil yaptırabilirsiniz.

 19. Karaca Cem dedi ki:

  Merhaba,
  Ben belçikada doğdum ve yaşıyorum ama şuan türkiyeye geldim ve burada uzun süre kalmayı düşünüyorum sorum burada askerliğimi uzatabilirmiyim olursa nasıl ve nereye başvurmam lazım yoksa Belçikada Türk konsolosluğa mı gitmem gerekiyor?

  Saygılar

  1. admin dedi ki:

   Merhaba. Yurtdışında yaşadığınız için önce dövizle asker seçeneğini değerlendirmeniz iyi olur. Belçika’da hala oturumunuz varsa, Türkiye’ye dönüş işlemi yaptırmadıysanız dövizle askerlik mümkün olur. Belçika’da hala oturumunuz olup olmadığı, Türkiye’ye dönüş işlemi yaptrıp yaptırmadığınız, yaşınız ve öğretim durumunuz hakkında bilgi verirseniz sorunuza daha net cevap verebiliriz.

 20. Harun Yılmaz dedi ki:

  Merhabalar ben 4 yillik universite mezunuyum universite okurken acikogretim fakultesine kayit yaptirdim 4 yillik bolumu 2017 yili subat ayinda bitirdim acikogretim devam ediyor e devlette askerlik durumumda son yoklamaya tabi 04.02.2018 e kadar askerlik işlemleri yonunden bir sakinca yoktur yaziyor ben nasil tecil yapabilirim bir bilgi alabilirmiyiz…

  1. admin dedi ki:

   Lisan mezunuyken açıköğretim okuyarak tecil yaptıramazsınız. Yeni eğitim gördüğünüz kurumun mezuniyetinizden daha üst seviye olması gerekiyor. Lisans mezunları mezuniyetin ardından 2 yıl mazeretsiz tecil yaptırabilir. Bu hakkınızı kullandıysanız tecil için yüksek lisans yapmanız gerekiyor.