Astsubay Nasıl Olunur

Astsubay nasıl olunur, astsubay olma şartları nelerdir askerliği meslek olarak seçmek isteyen gençlerimizin cevabını en çok merak ettikleri sorulardan hiç kuşku yok ki. Türk Silahlı Kuvvetleri, Dış Kaynaktan Alım ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Astsubay Meslek Yüksek Okulları (MYO) vasıtasıyla astsubay alımı yapıyor. Özellikle 15 Temmuz sonrası yayımlanan 669 sayılı KHK ile astsubay alımı ile ilgili olarak büyük değişikliklere gidildi. Hal böyle olunca internette astsubay olma ile ilgili çok sayıda yanlış, eksik, eski ve geçerliliğini yitirmiş bilgiler yer alıyor. Bunun sonucu olarak astsubay nasıl olunur konusunda gençlerimiz büyük bir kirliliğine maruz kalarak kafa karışıklığı yaşıyor. Astsubay olma ile ilgili olarak en güncel bilgilerle; astsubay nasıl olunur, astsubay olma şartları nelerdir, astsubay başvurusu nasıl yapılır, astsubaylık spor mülakatı, astsubaylık sözlü mülakat ve astsubay alımı hakkında bilinmesi gereken tüm hususları sizin için kaleme aldık.

Astsubay Nedir, Görevleri Nelerdir?

Astsubay, Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zincirinde erbaştan kıdemli, subaydan kıdemsiz asker sınıfıdır. Eğitim, muharebe, sevk – idare, bakım gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerine getirdiği tüm hizmetlerde çeşitli kademelerde görev yapar. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında vazife alırlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre astsubaylar Muvazzaf veya sözleşmeli olarak istihdam edilirler.

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olan astsubayları rütbeleri ise şu şekildedir;

 • Astsubay Çavuş
 • Astsubay Kıdemli çavuş
 • Astsubay Üstçavuş
 • Astsubay Kıdemli Üstçavuş
 • Astsubay Başçavuş
 • Astsubay Kıdemli Başçavuş

astsubay rütbeleri

Astsubay Çavuştan Astsubay Kıdemli Üstçavuş’a kadar rütbe beklemesi süresi 4 yıl, Astsubay Başçavuşlukta ise 6 yıldır. Yani Astsubaylar, Başçavuş olana kadar 4 yılda bir rütbe alır. Başçavuşluktan Kıdemli Başçavuşluğa terfi ise 6 yılda olur.

Muvazzaf Ne Demek

Muvazzaf; kelime anlamı olarak vazife başında olan, vazife gören anlamına gelmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan, mesleği askerlik olan subay ve astsubaya muvazzaf denir. Silahlı kuvvetlerde özellikle son yıllarda sözleşmeli olarak subay ve astsubaylar da görev almaktadır. Bu sebeple sözleşmeli olmayan yani kadrolu olan subay ve astsubaylara muvazzaf denir. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığında Uzman Jandarma unvanına sahip muvazzaf personelde vardır. Uzman Jandarmalar, jandarma Uzman Erbaşlar ile karıştırılabilmekte. Uzman Jandarmalar muvazzaf, Jandarma Uzmanlar (uzman onbaşı, uzman çavuş) sözleşmelidir.

İLGİLİ KONU:

ASTSUBAY MAAŞLARI NE KADAR – 2018 ASTSUBAY MAAŞLARI

Astsubay Olma Şartları – Kimler Astsubay Olabilir

Türk Silahlı Kuvvetleri, astsubay teminini 2 şekilde gerçekleştirmektedir. Bunlardan ilki Astsubay Meslek Yüksekokulu vasıtasıyladır. İkinci yöntem ise dış kaynaktan alımdır. Yani önlisans ve lisans mezunları aranan şartları taşımaları halinde astsubaylık için başvuru yapabilirler. Dış kaynaktan astsubay alımında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç durumuna göre bazen muvazzaf bazen de sözleşmeli olarak alım yapılır. Astsubay seçme sınavlarına katılabilmek için öncelikle bazı şartlar aranır.

 • Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak
 • Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenip Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanmış fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya lise ve dengi bir okuldan mezun olmak
 • Yapılacak resmi güvenlik soruşturması neticesinde herhangi sakıncalı bir durumu bulunmamak
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere herhangi bir suçtan dolayı hakkında mahkumiyet kararı alınmamış, affa uğramamış, cezası ertelenmemiş, para cezasına çevrilmemiş olmak veya soruşturma altında bulunmamak.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yönetmeliği ile belirlenen sınıfının astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarını taşımak
 • Askerliğini yapıp terhis olanlar hariç olmak üzere, daha önce hangi sebeple olursa olsun TSK’dan veya askeri okullardan çıkarılmamış olmak
 • Daha önceden çalışılanı kurumlardan disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle çıkarılmamış olmak
 • Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin; yasa dışı, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetlerde bulunmamış, bu faaliyetlere karışmamış olmak
 • Bakaya veya yoklama kaçağı olmamak, bu suçlardan soruşturma altında olmamak, para cezasına çevrilmiş dahi olsa bu suçlardan ceza almamış olmak
 • Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak
 • Yapılan temin yöntemine göre açıklanmış yaş sınırından büyük olmamak. Mahkeme kararıyla yaş değişikliği varsa, ilk kayıt dikkate alınır.
 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
  Astsubay Maaşı

Astsubay olmak için gereken şartları taşıyanlar başvurunun ardından; fiziki yeterlilik testi (spor testi), kişilik değerlendirme testi, genel sağlık muayenesi ve mülakat aşamalarından geçirilirler. Bu aşamaları başarı ile geçenler astsubay olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilirler ve eğitim safhasına geçilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

SUBAY OLMA ŞARTLARI – SUBAY NASIL OLUNUR?

SUBAY MAAŞLARI NE KADAR – 2018 SUBAY MAAŞI

Astsubay Nasıl Olunur

Astsubaylık başvuru şartlarını sıraladıktan sonra şimdi de astsubay nasıl olunur konusuna değinelim detaylı olarak. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere astsubay alımı Astsubay MYO ve Dış Kaynaktan Alım olmak üzere 2 farklı yöntemle yapılıyor. Astsubay MYO’lara alımlar ilgili MYO’nun web sitesinden, dış kaynaktan alımlar ise ilgili kuvvet komutanlığının web sitesi üzerinden duyuruluyor. Bu duyurularda Astsubay MYO’lar için YGS taban puanı, dış kaynaktan alım için KPSS taban puanı açıklanıyor. Yukarıda saydığımız astsubay olma şartlarını ve duyurulan taban puan şartını taşıyanlar başvuru yapmaya hak kazanıyor.

Astsubay MYO İçin YGS Taban Puanı

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde şu anda 4 tane astsubay meslek yüksek okulu bulunuyor.

 1. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu
 2. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (Sahil Güvenlik Komutanlığı için alımı yapılanlar burada eğitim görür)
 3. Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu
 4. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu

Bu astsubay meslek yüksek okulları astsubay alımı personel ihtiyacı doğrultusunda belirlenen YGS taban çağrı puanı belirleyerek bunu duyurur.

 • Kara Astsubay MYO – YGS 1,2,5,6
 • Deniz Astsubay MYO – YGS 1,4,6
 • Hava Astsubay MYO – YGS 1,4,5,6
 • Bando Astsubay MYO – YGS 1,2,3,4,5,6 ( Konservatuar liselerinin müzik bölümünden mezunlar için YGS şartı aranmaz)

Puan türlerine göre alım yapar. Bu puan türlerinden başvuracak adayın en yüksek puanı hangi sınav türündense o en yüksek puan dikkate alınır.

  Uzman Çavuş Olmak İçin Şartlar Nelerdir

Dış Kaynaktan Alım KPSS Puan Şartı

KHK ile yapılan değişiklikler sonrasında dış kaynaktan astsubay alımı KPSS puanına göre yapılıyor. KPSS puanı ile dış kaynaktan astsubay alımına başvurabilmek için önlisans veya lisans mezunu olmak gerekiyor.

Buna göre; Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans (KPSSP93) ve Lisans (KPSSP3) sınavlarından en az 60 puan almış olmak gerekiyor.

Yazının başında saydığımız astsubay alımı başvuru şartlarını taşıyanlar, YGS ve KPSS sınavlarından istenen taban puan şartını da taşıyorlarsa, fiziki yeterlilik testi (spor testi), kişilik değerlendirme testi, genel sağlık muayenesi ve mülakat aşamalarına girmeye hak kazanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR? – UZMAN ÇAVUŞ OLMA ŞARTLARI

UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI NE KADAR?- 2018 UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI

Astsubaylık Mülakatları

Astsubay alımı başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.msb.gov.tr internet adresinden, ikinci seçim aşamasına yani mülakat aşamasına çağrılacakların listesi yayımlanır. Unutmayın ki mülakat aşamasına çağrılanlara postayla veya tebligatla bildirim yapılmaz. Her aday internet sitesi üzerinde çağrı ile ilgili açıklamaları takip etmesi gerekmektedir. Astsubaylık mülakatlarının yeri, zamanı, getirilmesi gereken belge ve malzemeler bu çağrıda açıkça belirtilir.

Astsubaylık mülakatları 4 aşamadan meydana gelir. Bunlar sırası ile;

 1. Evrak Kontrol
 2. Kişilik değerlendirme testi
 3. Ön fiziki kontrol
 4. Fiziki yeterlilik testi (spor mülakatı)

Evrak Kontrol

İlk aşama olan evrak kontrol aşamasında adayların kendilerinden getirmesi istenen evrakları tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin başvuru esnasında beyan edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığı kontrol edilir.

Kişilik Değerlendirme Testi

Başvuran adayların kişilikleri hakkında ön bilgi toplamak için yapılmaktadır. Kişilik değerlendirme testi aşamasında herhangi bir eleme yapılmaz.

Astsubaylık Boy Kilo Tablosu – Ön Fiziki Kontrol

Astsubaylık mülakatlarının diğer bir aşaması ise ön fiziki kontrol aşamasıdır. Ön fiziki kontrol aşamasında adayların boy ve kilo ölçümü yapılır. Boy ve kilo ölçümü ayakkabısız olarak adayın üzerinde sadece şort ve tişört olacak şekilde yapılır. Yaşına uygun boy ve kiloda olmayan adaylar bu aşamada elenir. Boy kilo ölçümüne itiraz hakkı vardır. Ölçüme itiraz edilmesi halinde farklı cihazlarda tekrar boy kilo ölçümü yapılır. yapılan bu ikinci ölçümde belirlenen boy ve kilo kesin sonuçlardır ve itiraz edilemez.

  Uzman Erbaş Eğitimde Maaş Alıyor Mu?

Astsubaylık Boy Kilo Oranı Tablosu için BURAYA tıklayın.

GÖZ AT:

POLİS NASIL OLUNUR – POLİS OLMAK İÇİN GEREKENLER ŞARTLAR

POLİS MAAŞLARI  – POLİSLER NE KADAR MAAŞ ALIR?

Astsubaylık Spor Mülakatı – Fiziki Yeterlilik Testi

Astsubaylık spor mülakatı diğer deyişle fiziki yeterlilik testinde adayların; kondisyon, çabukluk ve çeviklikleri tespit edilir.

Astsubaylık spor mülakatında her aday;

 • 400 metre koşu
 • Durarak uzun atlama
 • Mekik
 • Basketbol topu fırlatma
 • Barfiks branşlarında teste tabi tutulur

Astsubaylık Spor Mülakat Puanları Tablosu için BURAYA tıklayın.

Astsubaylık spor mülakatında; durarak uzun atlama, barfiks, mekik ve basketbol topu fırlatma branşlarında en yüksek puan 15, 400 metre koşuda en yüksek puan 40’tır. Yani tüm branşlarda en yüksek standartları yapanlar toplam 100 puan alır. Adaylar bu 5 branşın en az dördünden en düşük 1 puan alması gerekir. 2 veya daha fazla branşta sıfır puan alanlar, diğer branşlardaki derecelerine bakılmaksızın elenir.

Bu ifadeler bir miktar kafa karıştırıcı olabilir bunu mekik branşından bir örnek ile açıklayalım. Mekikte toplam süre 1 dakikadır. 1 dakika içinde 20-21 mekik çekenler 1 puan alır. 48 ve üzerinde mekik çekenler ise 15 puan alır. 19 ve aşağısında mekik çekenler ise 0 (sıfır) puan alır.

Astsubaylık Sözlü Mülakat

Sözlü mülakat, fiziki yeterlilik testinin ardından yapılır. Mülakat komisyonu yüz yüze, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade yeteneği, düşünceleri arasındaki tutarlılık, ikna kabiliyeti, çok yönlü düşünme yeteneği, özgüven, heyecan durumu, davranışlarda denge, askerlik mesleğine yönelik isteklilik psikolojik yapısı, Türkçe’yi düzgün kullanma, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması durumları değerlendirilmektedir.

Sözlü mülakat komisyonu 5 kişiden oluşur. Komisyon üyeleri sözlü mülakatın ardından her biri bağımsız olarak dayı değerlendirir. Astsubaylık sözlü mülakatı değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Komisyon üyelerinin verdiği sözlü mülakat puanlarının ortalaması alınır. Sözlü mülakattan başarılı olabilmek için baraj puan 70’tir. Sözlü mülakattan 70 puanın altında alanlar başarısız olmuş sayılır ve elenir. Mülakat komisyonunun kararları nihaidir ve idari olarak itiraz etme hakkı yoktur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

GARDİYAN OLMA ŞARTLARI – NASIL GARDİYAN OLUNUR?

GARDİYAN MAAŞLARI NE KADAR?

Sorularınızı Bize Yazın

Astsubay nasıl olunur, astsubay olma şartları nelerdir, astsubaylık mülakatları nasıl yapılır, Astsubay MYO taban puanları, dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı ile ilgili olarak tüm bilinmesi gerekenleri detaylı olarak açıklamış bulunuyoruz. Muvazzaf astsubay alımı ve astsubay olma şartları, astsubay nasıl olunur konusu ile ilgili olarak tüm sorularınızı bize yazın. Yazar ekibimiz sorularınıza kısa sürede güncel bilgilerle yanıt vereceklerdir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. adem dedi ki:

  merhabalar ben şuan üniversite okuyorum 21 yaşındayım ve kara astsubay meslek yüksekokuluna gitmek istiyorum gidebilirmiyim veya gidebilirsem hangi yolları izlemem gerek