Ölen Kişinin Bankadaki Parası Ne Olur?

Ölmüş kişinin banka hesabındaki varlığı, kanuni mirasçılarına kalır. Bu mirasçılar, kişi yaşarken noter huzurunda, kişinin hak verdiği yakınlarından oluşur. Kişi öldükten sonra onun parasını çekmek suçtur. Ölen kişinin, ölüm belgesi alındıktan sonra sisteme düşmesiyle banka bu kişinin hesaplarını bloke eder. Kişinin güvenliği için alınan bu önlem, ölen kişinin parasının yanlış kişilerin eline geçmesini engeller. Mirasçılar dışında kimsenin erişemediği bu paraya, ölen kişinin banka hesabında para olduğundan emin olduktan sonra gidilerek erişilmesi daha uygun olur.

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Alınır?

Vefat eden kişinin hesabındaki parayı çekmek için, parayı çekecek kişinin, ölen kişinin yakını veya mirasçısı olması gerekir. Bu koşulda olan kişiler, öncelikle ölüm belgesiyle noter veya Sulh Hukuk Mahkemelerine gitmeli ve veraset ilamı çıkarmalıdır. Mirasçılık belgesi olarak bilinen bu belge olmadan parayı çekmek mümkün değildir. Çünkü kişinin mirasçı olduğuna dair kanıt istenmektedir. Bir ya da birden fazla mirasçı veraset ilamına başvurabilir. Banka, yapılan başvurular sonucu banka, hesaptaki parayı mirasçıların hisseleri oranında dağıtır.

Vefat Eden Kişinin Bankadaki Parasını Çekmek İçin Hangi Koşullar Sağlanmalıdır?

Ölen kişinin hesabındaki parayı alabilmek için gerekli şartlar 4 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar:

 • İl olarak vergi dairesine, intikal vergisi beyannamesinin ve verasetin ödenmesi gerekir.
 • Ödenecek olan beyanname hem Türk Lirası hem de döviz içermelidir.
 • Mirasçıların kendi paylarına düşen intikal vergisi ve verasetten, döviz ve nakit paranın vergisi ödenmelidir.
 • Vefat eden kişinin geçmişe yönelik borcu bulunuyorsa ödenmelidir.
  Ambulans şoförü nasıl olunur, Ambulans şoförü maaşları ne kadar?

Tüm bu koşullar sağlandığı takdirde, vergi ödemelerinin karşılığı olarak tasdikname alınır Borcun olmadığına dair yazı ve veraset ilamıyla, ölen kişinin parası bankadan kesintisiz olarak çekilebilir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamının alınabilmesi için 2 yol vardır:

 • Noter
 • Sulh Hukuk Mahkemesi

Sulh Hukuk Mahkemelerinden veraset ilamı çıkarılmak istenirse bir dilekçeyle mahkemeye başvurulmalıdır. Sulh Hukuk Mahkemesi, ilgili nüfus biriminden nüfus kaydı talep eder. Daha sonra mahkeme tanığı dinlemeye gerek duymazsa tek duruşma ile veraseti verir.

Noter aracılığıyla veraset ilamı almak daha kısa sürer. Kişinin notere başvurması gerekir. Bu başvuru sonucu noter, talebi inceleyip nüfus kaydına bakar ve mirasçı olunup olunmadığına karar verir.

Kişinin nüfus kaydından mirasçı olduğu anlaşılıyorsa, kanun gereği noter, başvuruda bulunan kişiye veraset ilamını verir. Eğer noter tarafından veraset ilamının alınamayacağı durumlar olursa Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak gereklidir.

Veraset İlamı Ne Zamana Kadar Çıkarılır?

Veraset ilamı çıkarma süresi, vefatın gerçekleşmesinden sonraki 1 ay içinde gerçekleştirilir. Bu süre aynı zamanda, mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden sonra da geçerlidir.

Veraset ilamına başvuru ancak yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar tarafından gerçekleştirilebilir. Yasal mirasçılar nüfus cüzdanlarıyla mirasçı olduklarını kanıtlarken, atanmış mirasçılar Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır. Mirasçılık belgesinin geçersizliğinin ileri sürülmesi de her zaman için mümkündür.

Veraset İlamı Çıkarmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Veraset ilamı alabilmek için gerekli belgeler şunlardır:

 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölüm Belgesi
 • Veraset ilamı talebinin belirtildiği dilekçe

Ölen Kişinin Parası

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Nasıl Sorgulanır?

Vefat eden kişinin banka hesaplarındaki parayı sorgulamak için 2 yöntem vardır:

 • Bankalar Birliği’ne dilekçe vermek
 • Teker teker bankalara dilekçe vermek

Bankalar Birliği’nden cevabın gelmesi uzun sürdüğü için teker teker bankaları gezmek daha kolay olacaktır. Zaten bu işlem kısa sürdüğünden, bankalara sormak zahmetsiz olacaktır. Mirasçılık belgesi ve ölüm belgesiyle bankalara gidilmesi halinde mirasçı, ölen kişinin hesabındaki tüm bilgileri sorgulayabilir. Bu şekilde, ölen kişinin parası ve borçları görüntülenebilir.

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Mirasçılara Nasıl Verilir?

Vefat eden kişinin parasının mirasçılara dağıtımı banka tarafından gerçekleştirilir. Mirasçıların noterden veya Sulh Hukuk Mahkemelerinden alacakları veraset ilamı, bankaya teslim edilmelidir. Bu veraset ilamında, mirasçıların kimler olduğu ve hangi oranda mirastan yararlanacakları yazmaktadır. Ölen kişinin mirasçıları, vefat edenin son oturduğu adresin bağlı olduğu vergi dairesine, Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi teslim etmelidirler. Bu beyannamenin vefattan sonraki 4 ay içerisinde teslim edilmesi gerekir. Bazı özel durumlarda bu süre uzatılabilmektedir. Bu işlemlerden sonra mirasçılar, bankadaki paranın paylarına düşen kadarını, kesintili ya da kesintisiz olarak alabilmektedirler.

Vefat Eden Kişinin Bankaya Olan Borçları Ne Olur?

Ölen kişinin banka borçları da aynen hesaptaki paralar gibi mirasçılar arasında bölünür. Ölen kişinin kredi çektiği ve bu krediye hayat sigortası yaptırdığı durumlarda, borcu mirasçılar ödemez.  Vefat eden kişinin kredi borcu hayat sigortası tarafından ödenir. Aynı durum kredi kartı borçları için de geçerlidir.

  Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Şartları ve Bölümleri

Bu borçları ödemek istemeyen mirasçılar, reddi miras haklarını kullanabilirler. Fakat bu durumda bütün mal varlığını reddetmiş olurlar. Ölen kişinin mal varlığı bulunmuyorsa da, yakınları bu ret işlemini gerçekleştirebilirler. Bu durumda borç, hazineye gider ve ödemek zorunda kalınmaz.

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Çekilirken Neden Kesinti Olur?

Vefat eden kişinin parası alınırken bankaların kesinti yapma nedeni, mirasçıların gerekli koşulları yerine getirmemesidir. Banka tarafından talep edilen tasdiknamenin teslim edilmemesi durumunda, her mirasçının payında %5 oranında kesinti olur. Vergi dairesinden alınan bu tasdiknamede, veraset ve intikal vergisinin ödendiğine dair bilgi vardır. Tabi doğal olarak bu vergiyi ödemeyen mirasçılar da, bankadaki parayı alırken kesinti yaşarlar.

Bankadaki parayı kesintisiz bir şekilde almanın kesin şartı, bu veraset ve intikal vergisini ödemek ve bu ödemenin yapıldığına dair ödeme dekontunun bankaya teslim edilmesidir.

Vefat Eden Kişinin Banka Hesaplarındaki Para Ne Zamana Kadar Çekilebilir?

Ölen kişinin bankadaki paralarını çekmek için verilen süre oldukça fazladır. Bu yüzden mirasçıların parayı almak için acele etmesine veya geciktiklerine dair endişelenmelerine gerek yoktur. Mirasçılar tarafından herhangi bir işlem olmasa bile bankalar, ölen kişinin hesabındaki parayı 10 yıl korumaktadırlar. Eğer 10 yıla kadar herhangi bir talep gelmezse bu paranın tamamı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ( TMSF ) kalmaktadır.

Ölen Kişinin Banka Hesabı Nasıl Kapatılır?

Vefat eden kişinin banka hesabını iptal etmek için, mirasçısı veraset ilamı ile birlikte dilekçe yazmalıdır. Mirasçı ilgili bankaya giderek, hesap sahibinin vefat ettiğini ve hesaplarının kapatılmasını talep ettiğini bildiren bir dilekçe yazabilir. Bu durumda, ölen kişinin banka hesapları, kredi kartları ve ek limitleri iptal edilecektir. Borç için aynı şey geçerli değildir. Borçlar hiçbir şekilde silinmemektedir. Mirasçıların hesaplara ait borçları ödemesi gerekir.

  2020 İŞKUR Kayıt Belgesi Nasıl Alınır, Ne İşe Yarar?

Mirasçı eğer ölen kişinin hangi bankalarda hesabı olduğunu bilmiyorsa, yukarıda bahsedilen şekillerde sorgulama yapabilir. Öğrendikten sonra her bir banka için teker teker hesap iptal etme işlemine başvurulması gerekir.

Ölen Kişinin Bankadaki Parası Kimlere Kalır?

Vefat eden kişinin hesaplarındaki paraların kalacağı kişiler, kişinin yaşarken noter huzurunda belirlediği mirasçılarıdır. Bu kişiler dışında kimse, ölen kişinin parasıyla ilgili işlem yapamaz. Bununla birlikte borçlar da yine mirasçılara kalmaktadır. Borcun fazla olması ve mirasın bulunmaması durumda mirasçı, reddi miras hakkını kullanarak borcu ödemeyebilir. Mirasın bulunduğu durumda da bu hak kullanılabilir; fakat miras olarak kalan tüm mal varlığından vazgeçilmiş olur.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.