2020 AGİ Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

AGİ ücreti bireylerin asgari ücret ile geçinmeleri halinde uygulanan indirimdir. AGİ ücreti asgari ücrete endeksli olacak şekilde hesaplanmaktadır.

AGİ Nedir?

AGİ asgari ücret ile geçinen bireylere verilen yardım indirimidir. Bireylerin evli olup olmamalarına ve sahip oldukları çocuk sayısına bağlı olarak ödenen indirim ücretidir. Bireylerin 16 yaşından gün alan çalışanlar için geçerli olan ücret, hesaplanan gelir vergisi kesintisinin geri iadesidir. Bireylerin asgari geçim indiriminden faydalanabilmesi için bireylerin sahip olması gereken bazı şartlar vardır. Bireylerin gerekli şartları taşımaları halinde asgari ücret endeksli olarak hesaplanır ve bireylerin aile birey sayısına ve eş durumuna göre farklı şekillerde ödemeler yapılır.

AGİ’den Kimler Faydalanabilir?

AGİ ücretinden faydalanabilecek kişiler aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde iş verenleri tarafından asgari geçim indiriminin uygulanması gerekmektedir.

 • Ücretleri gerçek usul üzerinden vergilendirilmiş olan ve tam mükellef olan gerçek kişilere,
 • Gelir vergisi kanununun 61. maddesi dahilinde belirlenen ücret kapsamında geliri olanlar ve
 • Tevkifata tabi olmamış ücret gelirinin yıllık beyannamesini bildirmiş olan bireylerin asgari geçim indiriminden faydalanma hakları bulunmaktadır.

Bireylerin yabancı olmaları halinde asgari geçim indiriminden faydalanma hakları bulunmaktadır. Bunun ikametgahlarının Türkiye’de bulunması gerekmektedir. Bireylerin bir takvim yılında 6 aydan uzun süre Türkiye’de ikamet etmeleri ve uygun çalışma koşullarını taşımaları halinde AGİ’den faydalanma hakları bulunmaktadır. Bireylerin AGİ’den faydalanabilmek için iş yerlerinden AGİ talebinde bulunmaları gerekmektedir.

AGİ’den Kimler Faydalanamaz?

Asgari geçim indiriminden faydalanma hakkı bulunmayanlar gerekli şartları yerine getirmeyen bireylerdir. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen durumları olan bireylerin de asgari geçim indiriminden faydalanma hakları bulunmamaktadır.

 • Diğer ücret kapsamı içinde vergilendirilmesi yapılan hizmetler,
 • Ücret gelirinin diğer gerçek kişiler tarafından elde edilmemesi,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde etmekte olan bireylerin
  Adres Değişikliği Nasıl Yapılır

Asgari geçim indiriminden faydalanma hakları bulunmamaktadır. Bireylere uygulanan diğer ücret kapsamında yer alan ücretler şunlardır.

 • Kazançları sabit olmayan ve basit usul ile belirlenen ticaretle uğraşan kişilerin yanında çalışan bireyler,
 • Özel hizmetler kapsamında çalışan şoförler
 • Özel inşaat sahipleri için çalışan inşaat işçileri
 • Gayrimenkul sermayeye sahip olan iş verenin yanında çalışan işçiler
 • Gerçek ücretlerinin tespiti mümkün olmayan bireylerin yanında çalışan kişiler

Asgari geçim indiriminden faydalanma hakkına sahip değildir. Bireylerin AGİ ücreti alabilmeleri için gerekli şartları taşımalarının yanı sıra yukarıda bulunan kurumlarda çalışmamaları gerekmektedir. Bireylerin sabit ve kazancı ölçülebilir kişilerin yanında çalışmaları ve düzenli maaş almaları halinde AGİ ücretinden faydalanma hakları bulunmaktadır.

AGİ Ödenmemesi Halinde Cezai İşlem Uygulanır Mı?

AGİ ödenmesi yapılmaması halinde bireylerin iş yerinden talepte bulunmaları gerekmektedir. Çalışanlarına asgari geçim indirimi ödemesi yapmayan kurumlara haksız yere mahsup işlemi yapma gerekçesi ile cezai işlem uygulanması mümkündür. Çalışanlara yapılması gereken asgari geçim indirimi ödemesinin yapılmaması halinde iş yeri sahiplerinin eksik beyanda bulunduğu ve evraklarla ilgili işlem eksik işlem oluşturduğu belirlenmektedir. Bu durumda iş sahiplerinin asgari geçim indirimi dahilinde işçilerine ödemeleri gereken ücret vergi tevkifatı kapsamında iş yeri sahiplerinden tahsil edilmektedir. Bu tahsil için cezalı tarhiyat işlemi uygulanmaktadır.

AGİ Hesaplaması Nasıl Yapılır?

AGİ hesaplaması bireylerin aile üyelerinin sayısına ve çalışma durumlarına bağlı olarak asgari geçim indirimi hesaplaması yapılmaktadır. Bireylerin yıllık bazda hesaplanacak olan asgari geçim indirimi için bakılan unsurlar şu şekildedir.

 • İşçinin kendisi için %50,
 • Çalışamayan ve herhangi bir düzenli geliri bulunmayan eşi için ve
 • Birinci ve ikinci çocukları için kişi başına %7,5
 • Üçüncü çocuk için ve
 • Dördüncü ve daha fazla çocuk için kişi başına %5 olacak şekilde
  Futbolcu Nasıl Olunur? Futbolcu Ne Kadar Maaş Alır?

Vergi indirimi uygulanmaktadır. Bireylerin bu kapsamda toplam elde edecekleri indirim üzerinden işlem hesaplaması gerçekleştirilmektedir. Çalışan bireylere ödenecek olan asgari geçim indirimi hesaplamalarında uygulanan indirim oranının maksimumum %85 olması mümkündür ve bireylerin aile sayısı kapsamında alacakları indirimin %85 oranını geçmesi mümkün değildir.

2020 AGİ Ne Kadar?

AGİ Ödemesi Bekar Bireyler İçin Nasıl Yapılmaktadır?

AGİ; ödemesi bekar kişiler için sadece kendileri üzerinden yapılan indirim oranının belirlenmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bireylerin brüt asgari ücretleri 2020 yılı itibari ile 2943 TL’dir. Bireylerin yıllık olarak alacakları brüt asgari ücret 35316 TL’dir. Bu tutar üzerinden uygulanan yıllık vergi 5297,40 TL olurken bu tutarın aylık dilime uygulaması 441,45 TL’dir. Bireylerin alacakları AGİ oranı bekar oldukları için %50 oranında olmaktadır. Bu oran 220,73 TL olmaktadır. Bireylerin bu kapsamda elde edecekleri AGİ indirimi sadece kendileri üzerinden yapılırken evli ve çocuklu bireyleri için yapılacak olan AGİ indirimi farklı oranlarda olabilmektedir.

AGİ Ödemesi Çocuklu ve Eşi Çalışan Bireylere Nasıl Yapılmaktadır?

Eşi çalışan ve çocuğu bulunan bireyler için AGİ ödemesi belirlenen vergi indirimi oranları göz önünde bulunularak gerçekleştirilmektedir. Bireylerin asgari geçim indirimi kapsamında kendileri için %50 ve çocukları için kişi başına %7,5 oranında indirimden faydalanmaları mümkündür. Bu kapsamda bireylerin iki çocukları bulunmaları ve eşlerinin çalışmaları halinde uygulanacak AGİ indirimi 286,94 TL olmaktadır. Asgari brüt aylık ücret 2943 ve yıllık brüt ücret tutarı 35316 TL olarak hesaplama yapılmaktadır. Bireylere uygulanan yıllık vergi tutarı 5297,40 TL olurken bu tutarın aylık tahsili 441,45 TL olarak yapılmaktadır. Bireylerin kendileri için %50 ve çocukları için %7,5 şeklinde indirimden faydalanmaları halinde %65 oranında indirim elde etmeleri mümkündür. Bu kapsamda bireylere 286,94 TL asgari geçim indirimi ödemesinin yapılması gerekmektedir.

AGİ’ye Nasıl Başvurulur?

AGİ başvurusu yapmak için bireylerin gerekli şartları taşıması gerekmektedir. Bireylerin gerekli şartları taşımaları halinde Aile Durum Bildirimini çalıştıkları kurumun muhasebe veya insan kaynakları birimine bildirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda bireylerin https://pdb.ktb.gov.tr/Eklenti/16598,12aile-durumu-asgari-gecim-indirimi-bildirimi.pdf internet adresi üzerinden başvuru için gerekli olan belgeyi indirmeleri ve gerekli bilgileri eksiksiz olarak doldurup muhasebeye vermeleri gerekmektedir.

AGİ’si Yatırılmayan veya Eksik Yatırılan İşçi Ne Yapmalıdır?

AGİ alamayan işçilerin yapması gereken gerekli belgeleri hazırlayarak dilekçe vermektir. Bireylere ödenmesi gereken asgari geçim indiriminin ödenmemesi halinde belirlenen tutarın hazineye gelir vergisi olarak ödendiği varsayılmaktadır. Çalışanların alamadıkları AGİ ücretini isteme ve iade ödemesi yapılmasını talep etme hakları bulunmaktadır. Bu kapsamda bireylerin vergi dairesine başvuruda bulunarak vergi hatası oluştuğunu belirtmeleri ve bunun için dilekçe yazmaları gerekmektedir. Bireylerin verecekleri dilekçe içesinde yer alması gereken belgeler şu şekildedir.

 • Nüfus kayıt örneği
 • Eksik ödemeye ait olan maaşların dekontu
 • Hizmet belgesi dökümü
 • Medeni durum ve çocuk sayısı gösteren belgelerin
  2020 Muhtarın Görevleri Nedir? Maaşları Ne Kadar?

Başvuru dilekçesine dahil edilerek başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bireylerin bu kapsamda alabilecekleri toplam asgari geçim indirimi ücretleri 5 yıllık dönemi kapsamaktadır. Bireylerin beş yılı aşan asgari geçim indirimi ücretini almaları mümkün değildir. Bunun dışında her yılın kendi dönemi üzerinden hesaplanarak 5 yıla kadar AGİ ücretinin tahsil edilmesi ve bireylere ödenmesi mümkündür. Bireylerin alacakları AGİ ücretleri sahip oldukları çocuk sayısına ve eşlerinin çalışıp çalışmamalarına bağlı olarak ödenmektedir. Bireylerin geçmiş dönemlerdeki AGİ ücretini alırken talep ettikleri dönemdeki medeni durumlarına ve sahip oldukları çocuk sayılarına bakılarak AGİ ücreti hesaplaması yapılıp ücret tahsil edilmektedir.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.