2020 BES Kesintisi ve Devlet Katkısı Ne Kadar?

BES kesintisi ve devlet katkısı miktarı her yıl asgari ücrettin zamlanmasına bağlı olarak değişmektedir. BES kesintisi vatandaşların birikim yapmasına ve emekliliklerinde konforlu yaşamalarına yönelik yapılan bir kesinti olmakla beraber, devlet bu kesintilerde vatandaşa belli bir katkı oranıyla destek olmaktadır.

BES kesintileri maaş üzerinden belli bir yüzdeyle yapılmaktadır. Asgari ücretin ve buna bağlı olarak değişen özel sektör maaşlarının belli bir yüzdesi BES bünyesinde kesilmektedir. Kesilen bu miktarın vatandaşların ekonomik durumları üzerinde ciddi olumsuzluklar yaratmamasına ve emeklilik birikimlerinin artmasına yönelik destek olan BES’te devlet katkısı ise %25 oranındadır. Bununla birlikte bu oranın denk geldiği miktar BES kesintisine göre farklılık göstermektedir. BES kesintisi ve devlet katkısı miktarı vatandaşların emeklilik dönemi refahları için önemli bir noktada durmaktadır.

BES Nedir?

BES açılımı Bireysel Emeklilik Sistemi olan özel bir emeklilik sistemidir. Vatandaşların katılımcı olduğu sosyal emeklilik sistemine ek bir güvence olan BES insanların emeklilik dönemlerinde mevcut refah düzeylerinin düşmemesine yönelik olarak oluşturulmuştur.

BES özel bir emeklilik sistemi olmakla beraber belli şartları sağlayan her vatandaş için BES’e girmek zorunluluktur. BES katılımcısı olan vatandaşlar bu sistemi emeklilik dönemindeki ekonomik refah için kullanabilecekleri gibi birikim amacıyla da kullanabilrler.

BES Kesintisi Nedir?

BES kesintisi, insanlarım maaş miktarları üzerinden belli oranda yapılan kesintidir. Vatandaşların maaşları üzerinden yapılan bu kesinti başka bir hesapta birikmektedir. Bu biriktirme işlemini vatandaşlar için anlaşmalı olunan emeklilik şirketleri yapmaktadır. Emeklilik döneminde yaşam şartlarının düşmemesi için kullanılan BES uygulamasındaki kesintiler, insanların ileriye yönelik birikim yapmasını sağlamaktadır.

BES katılımcılarının emeklilik dönemi için birikimleri maaşlarından belli oranda kesintilerin yapılması ile sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra BES katılımcıları bu kesintiyi iş verenlerin ve emeklilik şirketlerinin aracılığı ile yapmaktadırlar.

BES Uygulamasına Girmek Zorunlu Mudur?

BES uygulamasında katılımcı olmak eskiden insanların kendi insiyatifinde gelişen bir durum olmakla beraber 2017’den bu yana zorunlu bir uygulama haline gelmiştir. 2017 yılında konu ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması ile BES kapsamına giren her vatandaşın BES katılımcısı olması zorunlu hale getirilmiştir.

  Fibabanka Nedir? İletişim Bilgileri Nelerdir?

Bes uygulamasında katılımcı olacak vatandaşlar için bu işlem iş veren aracılığı ile yapılmaktadır. Belli şartları sağlayan çalışanı BES katılımcısı yapmak iş verenin sorumluluğu olmakla beraber bu yükümlülüğü yerine getirmeyen iş verenler için çeşitli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

BES Uygulaması Kapsamına Kimler Girmektedir?

BES uygulaması zorunlu bir uygulama olduğundan kapsamı da oldukça geniştir. 45 yaş altı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları BES kapsamına girmektedir. Bu kapsamda çalışan tüm vatandaşların BES uygulamasında katılımcı olması gerekmektedir.

BES’te katılımcı olmak için vatandaşların çalıştıkları sektör önemli değildir. Kamuda ya da özel sektörde 45 yaş altı çalışan tüm T.C. vatandaşlarının BES’te katılımcı olması gerekmektedir.

BES’te Katılımcı Olan Herkesten Kesinti Yapılır Mı?

BES’te katılımcı olan tüm vatandaşlardan kesinti yapılmaktadır. Sistemin temel işleyişi kesintilerin birikmesine yönelik olduğu için tüm katılımcılardan BES kesintisi yapılmaktadır. Bununla beraber katılımcılardan yapılan kesinti miktarı aynı değildir. BES kesintisi için sabit bir oran bulunsa da bu oran farklı maaş miktarları üzerinden hesaplanmaktadır. Buna bağlı olarak BES kesintisi miktarları vatandaşların maaş miktarlarına göre değişmektedir.

BES Kesintisi Miktarı Nasıl Hesaplanmaktadır?

BES kesintisinin miktarı maaş miktarlarına göre değişmekle beraber, kesinti için sabit bir oran bulunmaktadır. BES kesintisinin oranı %3’tür. Bununla beraber bu oran minumum kesinti miktarını vermektedir. BES katılımcıları %3 kesintiyi onaylayabilecekleri gibi daha fazla kesinti de talep edebilirler. BES kesintileri %3’ten az olamaz ancak daha fazla olabilmektedir.

BES katılımcıları daha yüksek bir oranda kesinti talep etmezlerse esas maaşlarının %3’lük kısmı kesilir ve emeklilik hesaplarına aktarılır. BES kesintisi miktarı maaşın %3’ü üzerinden hesaplanmaktadır. BES kesintisi ve devlet katkısı miktarlarının her ikisi de belli bir orana dayalı olarak hesaplanır.

BES Uygulamasından Vazgeçmek Mümkün Müdür?

BES uygulamasına giren vatandaşların cayma hakkı saklı tutulmaktadır. Sisteme girdikten sonra vaz geçilmesi ya da katılımcılığın iptal edilmesi mümkündür. Ancak bu işlemin belirtilen süre içinde yapılaması gerekmektedir. BES katılımcılarının iptal işlemini sisteme girdikten sonraki 2 ay içinde yapması gerekmektedir. Bu süreç dışında da BES uygulamasından vazgeçmek mümkün olmakla beraber katılımcının zarar girmesine sebep olabilir. Buna bağlı olarak BES’i iptal etmek isteyen kişilerin girdikten 2 ay sonra cayma haklarını kullanmaları daha mantıklı olacaktır.

BES’in İptal Edilmesi Durumunda Kesintilerin İadesi Mümkün Müdür?

BES’in iptal edilme işlemi belirtilen süreler içinde yapıldığı takdirde kesilen paraların iade edilmesi mümkündür. BES’te katılımcı olunduktan sonraki 2 ay içinde iptal işlemi yapan katılımcılar, anlaşmalı bankaya giderek mevcut kesintileri geri alabilirler. Bununla birlikte bu süreç dışında kesintilerin iadesi mümkün olmadığı gibi devlet katkısı da BES’te katılımcı olunan süreye göre değişiklik göstermektedir.

  2020 Güncel Belediyelerde Memur Maaşları Ne Kadar ?

2020 BES Devlet Katkısı

BES’e Nasıl Girilmektedir?

BES’e girmek içim emeklilik ürünü satan şirketlerle sözleşme yapılması gerekmektedir. BES’e girmek için bu işlemi kişiler kendi yapabileceği gibi iş veren de yapabilmektedir. Emeklilik ürünü satan şirketin sunduğu seçeneekler arasında iş yerine ya da kişiye en uygun olanı seçilebilir. Biriken paranın hangi fonda değerlendirileceği de yine bu ürünü satın alacak kişi tarafından seçilebilmektedir.

BES’e girmek için en uygun seçeneğin belirlenmesi ve gerekli sözleşmelerin imzalanması yeterlidir. Bununla beraber bu sözleşmelerde BES kesintisinin ne kadar olacağı ve ne sıklıkla kesileceği de belirlenmektedir.

BES’te Devlet Katkısı Nedir?

BES’te devlet katkısı, vatandaşların birikim amacıyla kesintilerle yatırdığı miktara devletin para eklemesidir. BES’te devlet katkısı insanların emeklilik hesaplarındaki miktarın artması anlamına gelmektedir.

BES’te devlet katkısı kesintilere bağlı olarak belli bir oranda yatmaktadır. BES’te devlet katkısının oranı sabit olmakla beraber, kesinti mikarı üzerinden hesaplanmaktadır. Her vatandaşın hesabına yatan devlet katkısı miktarı farklı olmakla birlikte BES’te devlet katkısından faydalanmak için belli şartların sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte BES’te katılımcı olunan süre de önemli bir etkendir.

BES’te Devlet Katkısından Faydalanmak İçin Hangi Şartların Sağlanması Gerekmektedir?

BES’te devlet katkısından faydalanmak BES’te belli bir süre katılımcı olan her vatandaş için mümkündür. Bununla devlet katkısından faydalanmak için minumum 3 yıl BES katılımcısı olmak gerekmektedir. 3 yıldan daha az süre ile BES katılımcısı olan vatandaşların devlet katkısından faydalanma imkanları bulunmamaktadır.

3 yılın üstünde katılımcı olan her T.C. vatandaşının devlet katkısından faydalanması mümkündür. Bu noktada bilinmesi gereken katılımcı olma süresi arttıkça devlet katkısının da arttığıdır

BES’te Devlet Katkısı Nasıl Sorgulanır?

BES’te devlet katkısını e-devlet üzerinden sorgulamak mümkündür. BES katılımcıları emeklilik şirketi ile yaptıkları sözleşmeyi ve devlet katkısının ne kadar olduğunu e-devlet üzerinden görebilmektedirler. E-devlet üzerinden devlet katkısını sorgulamak için www.turkiye.gov.tr adresine girilmesi ve e-hizmetler sekmesinin seçilmesi gerekir. E-hizmetler sekmesindeki Emekllilik Gözetim Merkezi başlığından devlet katkısına dair ayrıntılara ulaşmak mümkündür.

BES’te Devlet Katkısı Nasıl Hesaplanır?

BES’te devlet katkısı kesinti miktarı üzerinden hesaplanmaktadır. BES’te devlet katkısı oranı sabit olup %25’tir. Bununla birlkte bu oran kesintilerden oluşturulan emeklilik hesabındaki miktara göre uygulanmaktadır.

  2020 Asgari Geçim indirimi Ne Kadar? AGİ Nedir, Nasıl Hesaplanır?

BES’te devlet katkısı hesaplanırken, maaş mikarına göre yapılan kesintilerin toplamının %25’i alınır. Bu miktar devlet katkısının ne kadar olacağını göstermektedir.

BES’te Devlet Katkısının Miktarını Hangi Faktörler Etkilemektedir?

BES’te devlet katkısının miktarının belirlenmesinde vatandaşların maaşlarına dayalı olarak yapılan BES kesintisi en önemli etken olmakla beraber bunun dışında vatandaşların BES’te ne kadar zaman katılımcı oldukları da önemlidir. İnsanların devlet katksının ne kadarından faydalanabilecekleri BES’te katılımcı oldukları süreye göre değişmektedir.

2020 Yılında BES’te Devlet Katkısı Ne Kadar Olmuştur?

2020 yılında BES’te devlet katkısının artması, asgari ücretin zam alması ve buna bağlı olarak maaş düzenlemelerinin yapılmasıyla ilgilidir. Maaş düzenlemesi ile ilgili yapılan değişiklikler BES kesintilerini arttırmış. BES kesintilerine bağlı olarak devlet katkıları da yükselmiştir. BES’te devlet katkısı oranları BES katılımcısı olma süresine göre aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

  • BES’te 3 yıl katılımcı olan kişiler devlet katkısının %15’inden faydalanabilmektedir.
  • BES’te 6 yıl katılımcı olan kişiler devlet katkısının %35’inden faydalanabilirler.
  • BES’TE 10 yıl katılımcı olan kişiler 56 yaşlarını doldurmadıkları durumda %60 oranında devlet katkısından faydalanabilirler. Ancak 56 yaşını tamamlayan katılımcılar devlet katkısının tamamından faydalanabilmektedirler.

Devlet katkısından faydalanmak için BES’te katılımcı olunan süreyle beraber, BES kesintisi oranları da önemli bir noktada durmaktadır. BES kesintisi ve devlet katkısı miktarı paralel olarak artmaktadır.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.