2019 Güncel Tıbbi Sekreterlik Maaşları Ne Kadar ?


  2019 Güncel Tıbbi Sekreterlik Maaşları Ne Kadar ?

  Tıbbi sekreterlik mesleği 2019 yılı maaşları çalışılan sektörün devlet kurumu ya da özel kurum olma durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Özel kurumlarda asgari ücretin biraz üzerinde seyreden tıbbi sekreterlik maaşları, devlet kurumlarında 3.300 TL’den başlamaktadır.

  Özel Hastaneler ve Tıbbi Sekreterlik Maaşları

  Özel hastanelerdeki tıbbi sekreterlik mesleği mensupları asgari ücretle işe başlayıp deneyim kazansalar bile ancak %10-15 civarı zam alabilmektedir. Bu bağlamda maaş anlamında tatmin edici rakamlarla muhatap değillerdir.

  Özel hastanelerin tıbbi evrak işlerini ve gerekli durumlarda hastaneler arası nakil yazışmalarını düzenlemekle görevli, kan ve doku nakillerinde protokol içerisinde bulunarak resmi nakil belgelerini hazırlayan, dolayısıyla yapacağı olası bir hatada büyük sonuçlar doğurabilecek bir meslek grubudur. Bunun yanında hastanelerde görev alan tıbbi sekreterler tahlil sonuçlarını sisteme işleme gibi görevleri de yerine getirmektedir. Bu kapsamda meslek mensuplarının yapacakları olası hataların büyük sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır. Yaptıkları işlerin ciddiyetine ve aldıkları görevlere göre özel hastanelerde görev alan tıbbi sekreterlerin maaşları oldukça düşüktür.

  Bütün bunların yanında özel hastane ve kuruluşlarda görev alan tıbbi sekreterler kıdem zammı konusunda da oldukça düşük miktarlara razı edilmektedir. Özel hastanelerde genellikle hizmet yıllarının dolmasından sonra aldıkları kıdem zamları %10 civarındadır. Ancak zam yapma konusunda yasal bir yükümlülük altında olmayan özel hastanelerden bazıları birkaç yılda bir zam yapmaktadır.

  Tıbbi Sekreter Nasıl Olunur?

  Tıbbi Sekreterlik Maaşlarını Etkileyen Etmenler

  Tıbbi sekreterlik maaşlarını neler etkiler, sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilmektedir:

  • Hizmet yılı
  • Mezuniyet yılı
  • Derece ve kıdemi
  • Evli olup olmadığı
  • Çocuk sahibi olup olmadığı
    Tıbbi Sekreter Maaşları - Özel Hastanede, Devlette Güncel Maaş Miktarları

  Tıbbi sekreterlik maaşlarını etkilemektedir. Özel kurumlardaki maaşlarda genellikle hizmet yılı ve eğitim durumu etkenleri üzerine yoğunlaşmakta olup, devlet kurumlarında görev alan tıbbi sekreterlerin maaşları tüm etmenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte hizmet yıllarına göre devlet kurumlarının tıbbi sekreterlere verdikleri maaş şu şekilde değişmektedir:

  • ¼ derecesinde ve kıdeminde 25 ve üzerinde hizmet yılı bulunan tıbbi sekreterler 4.000 TL maaş almaktadır.
  • 1/1 derecesinde ve 21 yıl hizmet süresi bulunan tıbbi sekreterler 3 bin 850 TL maaş almaktadır.
  • 3/1 derecesinde ve 15 yıl hizmet vermiş olan personeller 3 bin 600 TL maaş almaktadır.
  • 5/1 derecesinde ve 9 yıl hizmette bulunmuş personeller 3 bin 400 TL maaş almaktadır.
  • 9/1 derecesinde ve mesleğe yeni başlamış tıbbi sekreterler 3 bin 300 TL maaş almaktadır.

  Bu doğrultuda görev alınan il veya ilçe, görev sırasında içinde bulunulan karara bağlanmamış soruşturma durumu gibi etkenler maaş miktarını etkilemez.

  Tıbbi Sekreterlik İş Tanımı

  Tıbbi sekreterlik nedir sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilir: Tıbbi sekreterlik, görev aldığı sağlık biriminde bulunan dosya işleri, tahlil raporları, hasta giriş çıkışı gibi sistemsel işleri yürüten meslek tanımıdır. Bu kapsamda tıbbi sekreterlerin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Çalıştığı hastanede yatak ve tedavi olanakları hakkında yazılı ve sözlü bilgilendirme yapar.
  • Giriş yapan hastaların birimlere dağılımı, tedavi türü, süresi gibi bilgilerin yazılı kaydını tutarak dosyalar. Bu kapsamda istatistik yorumlarını ve hastane hakkında bilgilendirmeleri yapar.
  • Şifa ile taburcu olanların ve ölenlerin kaydını tutar. İstatistik değerlendirmelerini yapar.
  • Hastane içerisinde meydana gelen ölüm ya da şifa bulma durumu hakkındaki istatistikleri düzenli olarak denetleme görevlilerine ve hastane üslerine gönderir. Yetkililer için bu bilgilere sistem üzerinde erişim sağlar.
  • Görev aldığı sağlık kuruluşunun yatak sayısı, verimlilik bilgileri, doğum hızı, ölüm oranı gibi konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırmacılar ile yetkililerin hizmetine sunar.
  • Doğum olaylarında doğum saati, doğum şekli, doğan bebeğin cinsiyeti gibi bilgileri sisteme işler.
  • Sistematik olarak dosya ve bilgileri düzenler, istifleyerek araştırmacıların ve yetkililerin ilgisine sunar.
  • Tıp fakültesi hastanelerinde, hastanede yapılan tıbbi çalışmaları raporlar, araştırmacılar ve yetkililere iletir. Bilimsel araştırmalarda detaylı incelemelerin belgelerini istifleme ve saklama görevi de tıbbi sekretere aittir.
  • Hastanede hasta kaydı ve taburcu bilgilerini düzenler, kayıtları tutar. İlgili doktor ve bölümlere gönderir.
  • Tıbbi raporları yazar.
  • Hastane arşivini baştan kurup düzenleme yetkisine sahiptir.
  • Doktorlar arasında röntgen, tahlil sonucu gibi belgelerin trafiğini düzenler.

  Devlette, Özel Hastanelerde Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar?

  Tıbbi Sekreterlik Mesleği İçin Gerekli Şartlar

  Tıbbi sekreterlik için gerekli koşullar öncelikle ilgili üniversitelerin puanlarını ve puan türlerini yakalamaktan geçmektedir. Uygun puanı alan adaylar herhangi bir ek sınav veya mülakata tabii tutulmadan bölümü okumaya hak kazanırlar. Ancak kişilerin bu bölümü bitirmiş olsalar da iş hayatında başarılı olmaları ve tıbbi sekreterlik mesleğini gereklerine uygun şekilde yerine getirmeleri için bazı koşulları sağlamaları gereklidir. Bu koşullar şu şekilde sıralanabilir:

  • C. vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Söz konusu kadro için istenen şartları karşılıyor olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
  • Kamu görevi yerine getirmeye engel bir akıl hastalığı ya da yetersizliği bulunmamak,
  • Kasten işlenen suçtan dolayı 1 yıldan fazla ceza almamak
  • Affa uğramış dahi olsa, devleti tehlikeye atacak herhangi bir suçta bulunmamış olmak
  • Affa uğramış ya da paraya çevrilmiş dahi olsa rüşvet, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, hırsızlık, güveni kötüye kullanma gibi suçları işlemem,iş olmalıdır.
  • Yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu yönde sonuçlanması gereklidir.
  • Özel kanun ve mevzuatta uygun kriterlere sahip olmalıdır.
    Elektrik Faturası İşletme Kodu Nerede Yazar

  Tıbbi Sekreter Çalışma Alanları

  Tıbbi sekreterlik iş ortamları şu şekilde sıralanabilir:

  • Özel muayene hekimlikleri
  • Devlet hastaneleri
  • Özel hastane ve klinikler
  • Sağlık ocakları
  • Adli tıp kurumları
  • Medikal malzeme satış ve tanım işleri tıbbi yazılım şirketleri
  • Ambulans şirketleri
  • Acil çağrı merkezleri

  Tıbbi Sekreterlik Çalışma Saatleri

  Tıbbi sekreterler günde kaç saat çalışır, sorusunun yanıtı, öğle arası dahil 9’dur. Öğle arası bir saatlik molaya çıkan tıbbi sekreterler, aktif olarak sabah 08.00’dan akşam 17.00’a kadar çalışmaktadırlar. Devlet kurumlarında durum böyle iken özel kurumlarda çalışma saatleri sabah 8.00, akşam 18.00 yada sabah 9.00 akşam 18.00 gibi değişiklikler gösterebilir. Bunun yanında tıbbi sekreterler bazı kamu kurumlarında nöbet sistemine dahil edilmektedir.

  Tıbbi Sekreterlik Kamuya Atanma Durumu

  Tıbbi sekreterlik atanma puanları orta düzeyde seyretmektedir. Kontenjanlar her yıl değişse de devlet kurumlarına atama puanları ortalama olarak 80 civarında seyreder.

  Ön Lisans Mezunu Tıbbi Sekreter Maaşları ve Çalışma Koşulları

  Önlisans mezunu tıbbi sekreterler lisans mezunları ile aynı adı taşısalar da aynı maaş tarifesine dahil edilememektedirler. Bu kapsamda iş yükleri lisans mezunları ile aynı olsa da, ön lisans mezunu tıbbi sekreterler asgari ücretle çalışmakta ve devlet kurumlarındaki atamalarında çok daha düşük kontenjanlara başvurmak zorunda kalmaktadır. Nöbet sistemine dahil edilmemekle birlikte, eğer kurumda lisans mezunu bir tıbbi sekreter varsa, bu sekreter tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Aynı zamanda çalışma saatleri ve görev tanımı tıbbi sekreterlik lisans mezunları ile aynıdır.

  Acil Tıp Teknisyeni Nedir, Ne İş Yapar?

  Acil Tıp Teknisyeni Maaşları Ne Kadar?

  ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

  Henüz yorum yapılmamış.