2020 İş Göremezlik Parası Hesaplama Nasıl Yapılır?

2020 yılı iş göremezlik ödeneği hesaplaması yapabilmek için bazı bilgilere ihtiyaç vardır. Öncelikle alınan raporun iş kazası kaynaklı olup olmadığı bilinmelidir. Sigortalının son üç ay içinde aldığı toplam brüt maaşın tutarı bilinmelidir. Tedavinin yatarak ya da ayakta olmasına bağlı olarak alınacak iş göremezlik parası tutarı da değişmektedir. Raporun kaç günlük olduğu da alınacak iş göremezlik parasını etkilemektedir.

Son üç ayın brüt maaş tutarı, üç ayda çalışılan toplam gün sayısına bölünmelidir. Bu şekilde günlük brüt maaş tutarı elde edilir. Günlük brüt ücretin 2/3’ü kadarı ayakta tedavi olanlara verilen günlük iş göremezlik parasıdır. Yatarak tedavi olanlar ise günlük brüt ücretlerinin yarısı kadarını günlük iş göremezlik parası olarak almaktadırlar. Bu koşullara bağlı olarak elde edilen tutar, raporun gün sayısıyla çarpılır ve toplam iş göremezlik parası tutarı elde edilir.

İş kazası nedeniyle rapor alan kişiler, raporda yazan gün sayısı kadar para alırken; diğer sebeplerle rapor alanlar, raporda yazan gün sayısının 2 gün eksiği kadar para alırlar.

Asgari Ücret İçin İş Göremezlik Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Asgari ücretle çalışan birinin rapor parası hesaplaması için şu adımlar izlenir:

 • Son 3 aylık toplam brüt maaş toplamına bakılır. 2.943 x 3 = 8.829 TL
 • Günlük brüt ücret hesaplanır. Yani 8.829 / 90 = 98, 10 TL
 • En az 3 günlük raporlarda bu ödenek alınabildiği için raporun 3 günlük olduğu düşünülerek hesaplandığında ve 2 gün eksik rapor parası alınabileceğinden 1 gün için hesaplama yapılır.
 • Tedavi ayakta olmuşsa günlük brüt ücretin 2/3’ü yani 98, 10 x 2/3 = 64, 40 TL alınır.
 • Tedavi yatarak olmuşsa günlük brüt ücretin yarısı yani 98, 10 / 2 = 49, 05 TL alınır.

İş Göremezlik Parasıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İş göremezlik ödeneğiyle ilgili önemli bilgilerin bilinmesi gerekir. Ödemenin tutarı, zamanı vb. bu bilgilere göre belirlenmektedir. Bu bilgiler:

 • Alınan raporun istirahat gün sayısının 2 gün eksiği kadar iş göremezlik parası alınır. Yalnızca iş kazası sebebiyle alınan raporlar, rapordaki gün sayısı kadar ödenek almaktadırlar.
 • En az 3 günlük alınan raporlarda SGK tarafından kişiye iş göremezlik parası ödenmektedir.
 • 2 günlük alınan raporların parası işyeri tarafından ödenmektedir. Bununla birlikte 2 günden fazla alınan raporlardaki 2 gün eksik kalan SGK ödemesi de yine iş yeri tarafından yapılmaktadır. Yani çalışan kişi, hakkı olan bir durumu yitirmez.
 • SGK ödemelerinde ayakta tedavi tutarı ile yatarak tedavi tutarı arasında fark vardır. Bu yüzden raporda yatarak tedavi ya da istirahat durumları ayrı ayrı belirtilmelidir.
 • Gebelikten dolayı alınan rapor paraları 112 gün olarak hesaplanır. Bu günü geçen durumlarda, annelik parası alan kişi raporundaki gün sayısını tam olarak belirtmelidir.

İş Göremezlik Parası Hangi Durumları Kapsar?

İş göremezlik ödeneğinin içinde yer alan durumlar şunlardır:

 • Herhangi bir sağlık problemi sonucu doktordan alınan istirahat raporuyla çalışamamak
 • Gebelik
 • İş kazası
 • Kronik hastalık
 • Meslek hastalığı
  2020 Devlet Yardımları Nelerdir? Ücretleri Ne Kadar?

Bu durumlardan herhangi biri gözlendiğinde çalışan, iş göremezlik parasına başvuruda bulunabilmektedir.

2020 İş Göremezlik Parası

İş Göremezlik Parası İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

İş göremezlik ödeneğine başvuru için şu adımlar gerçekleştirilmelidir:

 • Sağlık kuruluşlarından ya da hekimden alınan raporla, çalışanın hastalığı belgelenmelidir. Bu belge çalışan tarafından iş yerine teslim edilmelidir.
 • İşveren bu raporu 5 iş günü içinde e-rapor sistemine işlemeli ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir. 5 iş günü geçtikten sonra hala raporu bildirmeyen işyeri için cezai işlem başlatılır.
 • E rapor sistemine işlenmeyen raporlar otomatik olarak Medusa Sistemi’ne işlenmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılır ve rapor değerlendirilir.
 • Rapor parası başvurusu olumlu sonuçlanırsa hesaplama yapılır ve tutar SGK tarafından ödenir.

İş Göremezlik Parası Hangi Koşullarda Alınabilir?

İş göremezlik parası alabilmek için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Alınan sağlık raporu uzaman bir hekim tarafından onaylanmalıdır.
 • Geçici iş göremezlik raporu almaya neden olacak rahatsızlıklardan biri yaşanmış olmalıdır.
 • Rapor tarihinden önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta girişi ya da prim ödemesi yapılmış olmalıdır.
 • BAĞKUR sigorta kolunda çalışanların sigorta prim borcu bulunmamalıdır. Ayrıca yatarak tedavi olduklarında iş göremezlik parası Sadece gebelik için bu koşullar geçerli değildir.

Kimler İş Göremezlik Parası Alabilir?

İş göremezlik ödeneği alabilecek kişiler şunlardır:

 • İş kazası yaşayanlar
 • Meslek hastalığı olanlar
 • Doğum izni yapan kadınlar
 • 2 günden daha uzun süre istirahat raporu bulunanlar

İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Sorgulanır?

İş göremezlik parası için sorgulama çeşitli yollarla yapılabilir. Bunlar:

 • E devlet
 • PTT şubeleri veya SGK birimleri
 • Alo 170

E devletten sorgulama yapmak isteyen kişiler TC kimlik numaraları ve e devlet şifreleriyle hesaplarına giriş yapmalıdır. Menüden rapor parası sorgulama sayfası seçilmelidir. Bu sayede kişi geçici iş göremezlik parası ile ilgili detaylı bilgileri görüntüleyebilir.

  2020 İsteğe Bağlı Sigorta Ne Kadar? Nasıl Başlatılır?

PTT şubeleri veya SGK birimlerinden de sorgulama yapılabilmektedir. Bunun için kişi TC kimlik numarasıyla bizzat kendisi bu yerlere gitmelidir.

Telefondan da Alo 170’i arayarak iş göremezlik parasıyla ilgili bütün detaylı öğrenmek mümkündür.

İş Göremezlik Ödeneği Nereden Alınır?

İş göremezlik parasının alınacağı yer SGK tarafından belirlenmiştir ve devlete bağlı çalışan PTT şubeleridir. Şubelere giderek toplu bir şekilde alınabilen para TC kimlik numarasıyla vezneden kolayca talep edilebilir. PTT’ye gelen yönlendirme de başka bankalardandır. Gerekli bilgilendirme yapıldığı takdirde kişi kendi bankasından da rapor parasını alabilmektedir. İş göremezlik parasının alınabileceği bazı bankalar şunlardır:

 • Garanti Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Halkbank
 • Akbank
 • Vakıfbank
 • Türkiye Ekonomi Bankası ( TEB )
 • Şekerbank
 • Fibabanka
 • Burganbank

İş Göremezlik Ödeneği İçin Hangi Evraklar Gerekir?

İş göremezlik parası için gerekli belgeler şunlardır:

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu veya Sosyal Güvenlik İl Merkezi’nden alınan talep dilekçesi
 • İş kazasından dolayı düzenlenen resmi belge, konu ve bilgi içeren tutanaklar
 • Kaza yaşanan işyerine giriş için sağlık raporu yoksa raporun olmadığına dair yazılı beyan
 • Erkek sigortalılar için askerliğini yapmışsa askerlik terhis belgesi ( Eğer kişi askerlikten muaf tutulduysa bunu gösteren sağlık raporu / askerlik sakat raporu )
 • İş kazasından sonra kişinin hastanede muayene veya ameliyat bilgilerini içeren belgeler, çıkış özeti ve varsa tedavi notları

İş Kazası Yaşanması Durumunda İş Göremezlik Parası Alma İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

İş kazası gerçekleştiğinde iş göremezlik ödeneği alma işlemleri, diğer işlemlerden farklı değerlendirilir. Gebelik, 2 günden daha uzun süren hastalık gibi durumlarda aranan bazı şartlar iş kazası yaşanması durumunda aranmaz. Örneğin; iş kazası yaşayan kişinin 90 günlük sigorta geçmişi olma şartı, iş göremezlik parası almasında geçerli değildir. Ayrıca iş kazası geçiren birinin tedavi edilebilmesi için 30 gün prim yatırmış olma şartı da yoktur.

  Yapımcı Nasıl Olunur? Ne Kadar Para Kazanır?

İş kazası durumunu diğer durumlardan ayıran bir diğer özellik ise, alınan rapordaki gün sayısının tamamı kadar iş göremezlik parası almasıdır. Diğer durumların aksine istirahat süresinin 2 gün eksiği kadar para almaz.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.