2020 Giyim, Kömür ve Gıda Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

2020 yılı gıda, giyim ve kömür destekleri başvuruları için valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere ya da sosyal dayanışma vakıflarına dilekçe vermek gerekmektedir. Başvurmak için belirlenen herhangi bir tarih bulunmamaktadır. Kişiler ihtiyaçları doğrultusunda dilekçe yazarak başvuruda bulunabilir ve bu yardımlardan faydalanabilir.

Yardımlardan Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Kişilerin bahsi geçen yardımları almaları için belirlenmiş birtakım şartları sağlaması gerekmektedir. Kömür, gıda, giyim ya da diğer destekler için belirlenen şartlar genellikle kişinin bu yardımlara ihtiyacı olduğu konusunda belirleyici olmasını sağlayan unsurlardır. Bu hususta desteklerden faydalanmak isteyen kişilerin sağlaması gereken koşullar aşağıdaki gibidir:

 • Muhtaçlık durumunun sosyal dayanışma vakıflarınca ya da muhtarlıklar tarafından belirlenmiş olması gerekir.
 • Sosyal güvence bulunmamalıdır.
 • Hane içi kişi başına asgari ücretin üçte ikisi kadar gelir düşüyor olmalıdır. (2020 yılı için bu tutar 701 TL’dir)

Kişilerin bu yardımdan faydalanmaları konusunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları önemli bir konumdadır. Zira kişilerin muhtaçlık ve yardıma ihtiyaç durumlarını sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıfları değerlendirmektedir. Fakat bu ailelerin belirlenmesinde ise belediyeler ve muhtarlıklar faaliyet yürütmektedir.

Yardımlar İçin Gerekli Evraklar

Kişilerin bu yardımlara başvurmaları için bazı belgeleri hazırlamalıdır. Bu belgelerin eksik olması durumunda başvurular olumsuz değerlendirilebilir ya da kişilerin başvuru süreçleri zorlu bir hâl alabilir. Kişilerin yardım taleplerinin aksamaması ve sorunsuz tamamlanması için hazırlanması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 • C. kimlik kartı önlü arkalı fotokopisi,
 • Muhtaçlık belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet).

Nüfus Kayıt Örneği Nasıl Alınır?

Kişiler nüfus kayıt örneklerini temin etmek için e-Devlet sistemini kullanabilir. e-Devlet sistemi üzerinden nüfus kayıt örneği almak isteyen kişilerin sisteme kayıtlı olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi bulunmayan kişiler PTT veznelerinden 2 TL karşılığında şifrelerini oluşturabilir. Kişilerin şifresini unutması durumunda cep telefonu sistemde kayıtlı ise e-Devlet giriş sistemi üzerinde bulunan “Şifremi Unuttum” kısmını tıklayarak yeni şifre oluşturabilir. Cep telefonu numaraları sistemde kayıtlı olmayanlar ise yeni şifre oluşturmak için PTT şubelerine müracaat etmelidir. Nüfus kayıt örneğini e-Devlet kapısı üzerinden almak isteyen kişilerin izlemesi gereken yol aşağıdaki gibidir:

 • C. kimlik numarası ve şifre ile www.turkiye.gov.tr sitesine giriş yapılmalıdır.
 • Kurumlar menüsünden “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” hizmetlerine girilmelidir.
 • Bu sayfada kişiler “Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama” hizmetini tıklamalıdır.
 • Açılan sayfada bilgilendirme yazının okunup onaylanması akabinde “Devam Et” seçeneğine basılmalıdır.
 • Nüfus kayıt örnek tipi, belgenin nereye verileceği gibi seçeneklerin işaretlenmesinin akabinde “Sorgula” seçeneğine basılarak sorgulama işlemi tamamlanabilir.

Sosyal Yardım Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım başvuru takibi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir ya da başvuru yapan kuruma müracaat ederek başvurunun akıbeti hakkında bilgi alınabilir. e-Devlet sistemi ile sosyal yardım sorgulaması yapmak için kişilerin izlemesi gereken yol aşağıdaki gibidir:

 • C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.
 • “Kurumlar” menüsünde bulunan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” sayfasına girin.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” hizmetini tıklayın.
 • Açılan sayfada şahsınıza yapılan bütün sosyal yardımları görüntüleyebilirsiniz.

Kömür Yardımı Dağıtımı Ne Zaman Olur?

Kömür yardımlarının dağıtım süreçlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlükleri belirlemektedir. Bu süreçte kömür dağıtımı şartları ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Aileler bu desteğe ihtiyaç durumuna göre sıralanır ve teslimat da bu listeye uygun olarak vakıflar tarafından gerçekleşir. Kömür yardımı miktarının belirlenmesinde önemli rol oynayan kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Bu hususta ne kadar kömür yardımı yapılacağı aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurularak belirlenir:

 • Kömür yardımı talebinin kaç hane tarafından oluşturulduğu,
 • Daha önceki senelerde yapılan kömür dağıtım miktarı,
 • Bölgede hüküm süren iklim,
 • Kömürün ısıl değeri.
  Manken Nasıl Olunur? Ne Kadar Para Kazanır?

Giyim Yardımı

Giysi Yardımı Nasıl Gerçekleşir?

Giysi yardımı almak için kişilerin öncelikle belirlenen kriterlere uyuyor olması gerekmektedir. Bu şartları karşılayan kişilerin ihtiyaç duyulan belgeleri hazırladıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmelidir. Başvurunun ardından kişiler kurum tarafından incelemeye alınır. Kişilerin hakkında yapılan araştırma ve kurum tarafında onay gelmesi durumunda yardımı ulaşması ortalama 15 – 20 günlük bir süreci kapsamaktadır. Bu sürecin uzamaması için kişilerin belgelerini eksiksiz teslim etmesi önem arz etmektedir.

Memurlara Giyim Yardımı Hangi Aylarda Yapılır?

Memurlara verilen giyim desteği tarihleri mevsimler göz önünde bulundurularak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılmaktadır. Memurlara yapılacak giyim yardımının tarihleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Eylül ya da ekim ayında kış mevsimine uygun giysi yardımı gerçekleşir,
 • Nisan ya da mayıs ayında yaz mevsimine uygun giysi yardımı gerçekleşir,
 • Ayrıca mevsimlerle bağdaşmayan giysi yardımları da nisan ya da mayıs aylarında gerçekleşmektedir.

Yapılan giysi yardımından yararlanma hakkı bulunan kamu çalışanları ise aşağıdaki gibidir:

 • Bekçi,
 • Hukuk müşaviri,
 • Zabıta,
 • İtfaiyeciler,
 • Sağlık memurları,
 • Hemşire,
 • Şoför,
 • Açıkta ve buzhanede çalışan ambar memurları,
 • Açıkta çalışan ayniyat memurları,
 • Rasat kontrol ayniyat memurları,
 • Ebeler,
 • Veteriner, veteriner teknisyeni, hayvan sağlık memurları,
 • İcra memuru,
 • Avukat,
 • Hakim,
 • Gardiyanlar,
 • Savcı,
 • Gümrük memurları,
 • Matbaacı ve ciltçiler,
 • İmam, müezzin, kayyım, hatip,
 • Ayrıca resmî kıyafet giymekle yükümlü olan:
 • Muhafaza memurları,
 • Orman muhafaza memurları,
 • Güvenlik görevlileri ve korumalar,
 • Sahada görev icra eden gümrük memurları,
 • Bando ve orkestra üyeleri.

Diğer Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Kişilerin yararlanabileceği öteki sosyal yardım türleri ise şunlardır:

 • Doğum parası,
 • Eğitim/öğretim yardımı,
 • Şartlı gebelik için maddi yardımlar,
 • Bayramlık ve gıda yardımı,
 • Gıda desteği,
 • Yaşlı aylığı,
 • Muhtaçlık maaşı,
 • Yatalak hasta bezi yardımları,
 • Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı,
 • Evde bakım parası ödemeleri,
 • Şartlı sağlık destekleri.
 • Çocuk yardımı,
 • Bebek maması ve bez yardımı,
 • Yakacak yardımı,
 • Proje geliştirme desteği,
 • Eğitim/öğretim yardımı,
 • Şartlı gebelik için maddi yardımlar,
 • Bayramlık ve gıda yardımı,
 • Gıda desteği,
 • Kıyafet desteği,
 • Afet yardımları,
 • Tıbbi malzeme desteği,
 • Bebek maması ve bez yardımı,

Muhtaçlık Maaşı Hangi Durumlarda Verilir?

Muhtaçlık maaşı almak için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Öksüz ya da yetimler,
 • %40 üzerinde engeli bulunanlar,
 • Sosyal güvencesi olmayanlar,
 • Herhangi bir geliri bulunmayanlar,
 • Mahkeme kararı akabinde ya da kanun uyarınca bakım altında bulunmayanlar,
 • Gelir sağladığı taşınır / taşınmaz malı olanlar için elde ettiği geliri muhtaç aylığından fazla olmayanlar.
  Mütercim Tercüman Nedir? Maaşları Ne Kadar? 2020

Muhtaç aylığının değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurulan hususlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Annenin / babanın hayatta olup olmadığı,
 • Annenin / babanın şehit olup olmadığı,
 • Anne ve babanın evlilik durumu,
 • Sosyal güvence unsuru,
 • Gelir,
 • Engel / özür oranı,
 • Engelli vatandaşın evlilik durumu,
 • Evde bakım maaşı alınıp alınmadığı.

Bu hususlar akabinde değerlendirilen muhtaçlık maaşının tutarı 2020 yılı için 817 TL’dir.

Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

Yaşlı aylığının bağlanması için gerekli koşullar aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • C. vatandaşı olmak,
 • Sosyal güvencenin bulunmaması,
 • Nafaka bağlanmamış olması,
 • Gelirin bulunmaması,
 • Sağlık sigortasından yararlanılmıyor olması,
 • Hanede kişi başına düşen ortalama gelirin asgari ücretin üçte ikisinden fazla olmaması.

Bu şartları karşılayan kişiler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden başvuru taleplerini oluşturabilir. Yaşlılık aylığı yardımının başvuru süreci ortalama 25 – 30 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu sürecin ardından kişilere yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.


ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.